Pilotprojekt för att stoppa våld och sexism bland unga män

Regeringen har beslutat om att ett antal kommuner och organisationer ska få medel att införa särskilda preventionsprogram för att förebygga våld och sexistiskt beteende bland pojkar och unga män.

Att utöva våld är bland unga män en del av en manlig norm där det gäller att vara icke-feminin, tuff och osårbar. Risken att utöva en våldsam eller kränkande handling ökar tre gånger för killar med förlegade uppfattningar om könsroller, maskulinitet och femininitet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått regeringens uppdrag att till Sverige hämta in framgångsrika preventionsprogram från omvärlden och fördela medel till kommuner och organisationer.

Uppdraget omfattar 2 miljoner kronor och löper till 31 augusti 2015.

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor