Rapport om psykisk ohälsa band barn och unga

Idag kl. 11.00 lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen:
Bryt tystnaden. Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa.

Samtidigt lanserar vi vår webb på samma tema där du kan läsa om innehållet i rapporten, om våra resultat och förslag till förändringar samt se och lyssna till intervjuer.