Sekretessbelagd handling av misstag i fel händer

I samband med att Barnombudsmannen skickade ut sin årsrapport för 2013 till riksdagens ledamöter kom en sekretessbelagd handling oförklarligt med i ett kuvert till en av ledamöterna.

Ledamoten utgick från att det var ett fiktivt brev och la ut det på sociala medier. Kort efter att det lagts ut observerade Barnombudsmannen inlägget och kontaktade ledamoten som genast tog bort det från sociala medier. Därefter lämnade Barnombudsmannen över ärendet till polisen för en bedömning.

- Vi ställer självklart samma krav på oss själva som vi gör på alla andra myndigheter och en sådan här allvarlig händelse ska inte utredas av myndigheten själv. Vi reagerade och agerade snabbt för att stoppa spridningen och lämnade sedan över till polisen att utreda händelsen som nu gjort sin bedömning att det handlat om en olyckshändelse. Vi är bedrövade och djupt ledsna över det som skett. Det är ett olyckligt misstag, säger Fredrik Malmberg barnombudsman.

Utgångspunkten hos Barnombudsmannen är sekretess för uppgifter om enskilda personer. Därför finns strikta rutiner och policyer för hantering av ärenden i verksamheten. Dessa går vi igenom vid nyanställningar och de upprepas löpande.

- Men när det värsta har hänt är det viktigt att vara ödmjuk och säga att vi behöver se om rutinerna kan skärpas ytterligare och det arbetet har vi inlett, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman.