Stort intresse för Barnrättstorget

Intresset är stort bland myndigheter och organisationer att medverka på Barnrättstorget som i år kommer att finnas på Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21.

Engagemanget för att lyfta viktiga frågor med barnrättsperspektivet genomsyrar årets program och samlat kommer seminarierna att ge en bra bild av hur barnrättsarbetet bedrivs i myndigheter och organisationer. Något som passa extra bra just i år när barnkonventionen fyller 25 år.

Värdorganisationen för Barnrättstorget består av Allmänna barnhuset, Barnombudsmannen och Barnrättsakademin.

Årets medlemmar är Allmänna arvsfonden, Barn- och elevombudet, Brottsoffermyndigheten, Handisam, Inspektionen för vård och omsorg, Konsumentverket, Kronofogden, Skolinspektionen, Skolverket, Statens institutionsstyrelse och Trafikverket. Ytterligare medlemmar kan tillkomma.

Seminarier på cirka en timme vardera kommer hållas mellan klockan 8.00 – 17.00 måndag till och med fredag under Almedalsveckan. Ungefär 25 seminarier är inbokade i dagsläget och barnrättsperspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom hela programmet.

Seminarieschemat för Barnrättstorget presenteras under våren på Almedalsveckans webbplats: www.almedalsveckan.info/event/list