Sverige får inte svika barn som utnyttjas som barnsoldater

I dag den 12 februari är det internationella dagen mot att barn används som soldater i väpnade konflikter. 

I det förslag till Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som regeringen nu har lämnat till lagrådet gäller skyddet mot att barn används för direkt deltagande i väpnade konflikter enbart  barn under 15 år.

Barnombudsmannen är oroad över att regeringen därmed backar från sitt tidigare förslag att skyddet ska gälla barn under 18 år. Ett förslag som Barnombudsmannen, Advokatsamfundet, Röda Korset med flera välkomnade i remissrundan.

Läs vårt remissvar