Toppmöte med de europeiska barnombudsmännen

 Samtliga europeiska barnombudsmän är samlade för 18e året för att diskutera barns rättigheter. Denna gång hålls mötet hos det skotska parlamentet i Edinburgh.

Idag kommer beslut fattas om kommande års inriktning för arbetet med barns rättigheter i Europa. Ett gemensamt uttalande kommer också att göras om barns ekonomiska utsatthet till följd av den ekonomiska krisen i Europa.

Läs blogginlägg