Vägen framåt - nationell konferens

Barnkonventionen fyller 25 år 2014 och Barnombudsmannen vill samla viktiga aktörer inom kommuner, landsting/regioner och myndigheter för att diskutera hur långt vi har kommit. Vi vill också diskutera vägen framåt, hur vi möjliggör ytterligare förändring och förverkligar barnets rättigheter i Sverige.

Utgångspunkt är den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter som antagits av riksdagen och som vi alla är ansvariga för att leva upp till.  Barn- och äldreminister Maria Larsson presenterar regeringens arbete och vägen framåt. Vi tar också del av det pejlingarbete som genomförts  under de senaste 2 åren och diskuterar erfarenheter, utmaningar och lösningar.
Inbjudan har gått ut till utvalda beslutsfattare i samtliga kommuner, landsting/regioner och berörda myndigheter.

Tid och plats: 10 juni 2014, hålltider kl. 10-16 på Norra Latin i Stockholm.

För mer information om konferensen: konferens@barnombudsmannen.se
För mer information om Pejling och dialog: www.barnombudsmannen.se/pejling