Våldsutsatta ungdomar fick träffa politiker

Den 12 december 2013 fick politiker och tjänstemän i Skellefteå möjlighet att träffa ungdomar som utsatts för våld i en nära relation för att höra deras berättelser.

I projektet Pejling och Dialog träffar Barnombudsmannen bland annat barn och unga som har upplevt våld i en nära relation. Barnombudsmannen vill, genom att lyssna till barn och unga som experter på sin egen situation, ta reda på hur samhället bäst kan hjälpa barn och ungdomar som har upplevt våld och vad som måste förändras för att de ska få bästa möjliga stöd.

Politiker och tjänstemän i Skellefteå fick möjlighet att träffa ungdomar som utsatts för våld i en nära relation för att höra deras berättelser. Förutom ungdomarna medverkade bland annat Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande (S), Pär Åhdén, chef för individ- och familjeomsorgen och Carina Mörk Lindgren, enhetschef barn- och ungdomsenheten, i Skellefteå kommun.

Ungdomarnas råd till makten handlade bland annat om att socialtjänsten borde göra oanmälda besök och att placerade barn alltid ska få anpassad information av socialtjänsten om insatser som rör dem.

Se inslaget i TV4

Läs mer om Pejling & Dialog