Vi får inte svika barn i familjehem

Igår berättade Kalla fakta om brister i skyddet av barn i familjehem.  Inget ansvar är större än när staten griper in och omhändertar ett barn. Det barnet har rätt till trygghet. Och det ansvaret får vi inte svika, skriver Fredrik Malmberg, barnombudsman i sitt blogginlägg med anledning av Kalla Faktas granskning.

Fredrik Malmberg tror att, att lyssna och att utkräva ansvar är två viktiga saker för att kunna upptäcka, åtgärda och inte minst förebygga vanvård och missförhållanden. Barn i samhällsvård måste känna till sina mänskliga rättigheter. Och de måste veta var de kan få hjälp om något är fel. I en intervju med TV4 hänvisar han till vanvårdsutredningen.

- Någonting måste vi lära oss av historien. Vanvårdsutredningen var tydlig med att man kan ha bra lagar och regler men om de inte följs så måste det få konsekvenser.

Den nya barnministern Åsa Regnér framhöll i samma nyhetsinslag att det borde finnas skarpare kontroller av vårdföretagen som rekryterar familjehemmen och att staten tydligare borde inspektera kommunernas hantering av den här sortens ärenden.

Flera reformer har redan genomförts men Fredrik Malmberg menar att en hel del annat återstår att göras:

• Placerade barns rättigheter måste tydliggöras i lagstiftningen. Det som LVU-utredningen har i uppdrag att föreslå inom kort.

• Staten måste ta ett nationellt ansvar för att kommunerna sköter tillsynen av familjehemmen. Barn i familjehem måste ha samma möjlighet att komma till tals som barn placerade på HVB, hem för vård och boende. Vi behöver få en bättre nationell bild av hur barn upplever sin situation och fler verktyg för att säkra en trygg vård. Nationella brukarundersökningar där barn i familjehem kommer till tals behöver genomföras regelbundet.

• De företag som ger konsulentstöd till familjehem - det som Kalla fakta tog upp - måste få ett tydligt regelverk. Det ska precis som LVU-utredningen nyligen föreslog krävas tillstånd och kommunerna som anlitar konsulentstöd måste ha tydliga avtal. Det som är kommunens uppgift - själva myndighetsutövningen - får aldrig överlåtas. I tillägg till detta tycker barnombudsmannen också att minst samma krav ska ställas på konsulentfirmorna som på familjehem vad gäller registerutdrag och grundläggande utbildning.

Se Kalla faktas dokumentär

Se TV4s nyhetsinslag med Fredrik Malmberg och Åsa Regnér (Programmet finns tyvärr inte längre tillgängligt online)

Till blogginlägget