Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter 2015

Affischer om barnkonventionen på olika språk

Barnkonventionen på olika språk »

Här kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på följande språk: svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska, engelska. 

  Fredrik Malmberg, Ombudsman

  Många och allvarliga brister för flyktingbarn »

  De europeiska barnombuden har beslutat att gemensamt granska den allvarliga situationen för barn på flykt. I vår första rapport till nätverket konstaterar vi att bristerna är många och delvis allvarliga, skriver barnombudsman Fredrik Malmberg.

   Pojke och flicka

   Nyckel som ska stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet »

   Barnombudsmannen och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har genom regeringsuppdraget "Stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet" skickat ut en ”nyckel”  till beslutsfattare i Sveriges kommuner och landsting/regioner.

    Barnstaty

    Många fördelar med att göra patienterna delaktiga i vården »

    En öppen dialog ger tryggare patienter och personal. Kontakter med kollegor inspirerar till nya lösningar. Det finns bara fördelar med att öka delaktigheten i den psykiatriska heldygnsvården. Det menar Emil Ros som är coach i SKL:s projekt Uppdrag Psykisk Hälsa.

     Barn som leker

     Nya uppdrag ska ge barn bättre koll på sina rättigheter »

     Regeringen ger Barnombudsmannen två nya uppdrag. Det ena handlar om att höja barns och ungas kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Det andra om att lyssna på flickors och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet.