Almedalen: Barnrättsperspektivet i nya utvecklingsmålen

I september ska världen komma överens om nya mål för hållbar global utveckling. De nya utvecklingsmålen ska ta vid där de gamla, så kallade milleniemålen, slutar 2015. Processen för att ta fram de nya utvecklingsmålen har varit den mest omfattande i FN:s historia. 

Ordet Barnrättstorget i olika färger

De nya utvecklingsmålen kommer att vara viktiga för hur vi ser på utveckling under de kommande 15 åren. Vad Milleniemålen inte innehöll, var något mål om minskat våld mot barn.

– När man frågar barn vad de vill ha med i målen när man pratar utveckling så hamnar det här med våld mot barn jättehögt på barnens egna agendor, berättar Monika Lorensson, moderator och policy- och påverkanschef för Plan.

Vad krävs för att skydda barn mot våld? Hur kan Sverige bäst bidra och vad behöver vi själva göra? Det är frågorna som ska diskuteras på seminariet som Unicef, SOS barnbyar Rädda Barnen Barnfonden och Plan bjudit in till.

I panelen sitter Isabella Löwin, biståndsminister, Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot, Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen, och Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Isabella Löwin börjar med att prata om hur viktigt ett barnperspektiv är i utvecklingsarbetet och i biståndet.

– Att förebygga krig och konflikter är mycket viktigt för att stoppa våld mot barn, fortsätter hon och understryker också att fattigdomsbekämpning och jämställdhetsarbete är viktiga faktorer.

Att jämställdhetsarbete är viktigt för att komma åt våldet var panelen överens om. Diskussionen fortsätter in på familjer i konfliktdrabbade områden som präglats av våld länge. Inger Ashing berättar om hur svårt det är för föräldrar som omges av så mycket våld att bryta mönstret.

Att Sverige ligger långt fram ur ett internationellt perspektiv när det gäller att skydda barn mot våld var alla överens om men barnombudsman Fredrik Malmberg var ändå noga med att poängtera att vi har en hel del arbete kvar att göra även på hemmaplan.

Mot slutet får panelens deltagare också svara på frågan om det är viktigt att ha den här sortens mål även om man inte kommer att kunna uppfylla dem. Och panelen var helt överens igen.

– Att sätt upp mål är oerhört viktigt för att ha en chans att nå dem!