Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barn i migrationsprocessen riskerar att fara illa enligt ny rapport

Barn bakom en grind

System som glappar. Brist på samverkan och resurser. Och barn som riskerar att fara illa. Det är kritiska frågor att lösa enligt en ny rapport från Akademikerförbundet SSR. 

Rapporten med titeln ”Ensamkommande barn – vem bryr sig?” presenterades tidigare i veckan på ett seminarium där flera samhällsaktörer medverkade. Den bygger på enkätsvar från cirka 3 000 av förbundets medlemmar som arbetar med ensakommande barn – i stat, kommun, landsting, civilsamhället och privata företag.

– Våra medlemmar gör ett enormt arbete, sa förbundets ordförande Heike Erkers.
– Vi behöver stå upp för professionen och prata om villkoren. Men det är oerhört viktigt att vi inte gör det här till en flyktingfråga. För det har larmats länge om krisen i den sociala barnavården.

De mest kritiska frågorna anses vara den bristande samverkan mellan myndigheter som, enligt rapporten, gör det nästan omöjligt för barnen att gå igenom en human process. Barnens hälsa och bristen på psykosocialt stöd är andra orosmoln. Miljön är avgörande både för hur barnen mår och hur de kan integreras i samhället. De som besvarat enkäten efterlyser anpassade boenden och mer stöd till skolorna.

– Vi är i en situation som inte alltid ser till dessa barns bästa. Men de här barnen har samma rättigheter och ska behandlas på samma sätt som alla andra barn. Ansvaret för barnen får inte falla mellan stolarna så att de far illa i migrationsprocessen, betonade Heike Erkers.

Akademikerförbundets medlemmar vill arbeta mer långsiktigt med de ensamkommande barnens utveckling och välmående. De vill också kunna anpassa insatserna efter barnens olika behov.

Varnar för kortsiktiga lösningar
Barnombudsman Fredrik Malmberg varnade för att vi befinner oss i en situation där samhället pressas till kortsiktiga lösningar för att undanröja de mest akuta hindren. Det blir en fråga om kvantitet istället för kvalitet.

– Vi får aldrig någonsin tappa ett långsiktigt fokus. Vad är det för viktiga behov och rättigheter barnen har? Hur löser vi det tillsammans?

Han påpekade att det krävs ett helhetstänk men också att vi har rätt fokus – barnen – inte den egna organisationens problem. Han konstaterade också att barnens egna röster saknas i de diskussioner som förs bland myndigheter idag.

Ensamkommande asylsökande barn är ingen ny fråga för Barnombudsmannen.

– Det barn och unga har förmedlat till oss är att de saknar en trygg vuxen, en skola som fungerar och att boendena, ofta HVB, är problematiska, berättade Fredrik Malmberg.

Barnminister Åsa Regnér berättade om de satsningar som regeringen gör för att förbättra mottagandet. Bland annat genom förstärkt budget till den sociala barnavården och skolan.

– De ensamkommande är en studiemotiverad grupp som vill ha en framtid och är motiverade att skapa den. Då är det viktigt att skolan finns där, sa hon.

Trots utmaningarna är Fredrik Malmberg övertygad om att det går att få ett hållbart mottagande.

– De här barnen har jättemycket kraft och vilja. De är en tillgång för samhället men de måste också få möjlighet att bli det, menade han.

Här kan du läsa Akademikerförbundet SSR:s rapport.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Anna Karin Hildingson Boqvist, barnombudsman

Därför behövs barnrättslagen »

Riksdagen har nu sagt ja till att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett avgörande beslut. - Det här är ett stort steg som kommer att göra stor skillnad för barn, särskilt för barn i utsatta situationer, säger vikarierande barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist.

  Elisabeth Dahlin

  Elisabeth Dahlin blir ny barnombudsman »

  Regeringen har utnämnt Elisabeth Dahlin, idag generalsekreterare för Rädda Barnen, till ny barnombudsman. Vi som jobbar på myndigheten hälsar henne varmt välkommen när hon tillträder i höst.

   Anna Karin Hildingson Boqvist, Program- och utredningschef på Barnombudsmannen

   Så ger vi barn i utsatta områden framtidstron tillbaka »

   Barn i utsatta förorter och kommuner växer upp med våld i sin vardag. De bevittnar skottlossningar eller blir själva utsatta för våld i skolan. Vi har tre förslag till regeringen för att ge barn framtidstro, oavsett var de bor.

    Till nyhetsarkivet