Barnombudsmän i öppet brev till Europas regeringar

- Vi känner djup oro och sorg över den senaste veckans oerhörda tragedier som utspelat sig i Medelhavet. Det uttrycker Barnombudsmännen i det europeiska nätverket för Europas barnombudsmän, ENOC, i ett öppet brev till Europas regeringar, EU och det internationella samfundet.

ENOC påminner om hur de konstitutioner som Europas regeringar förbundit sig till baseras på villkorslösa principen om människans värde och värdighet. Och hur tragedier som de vi nu ser gång på gång på Medelhavet bryter mot denna princip.

Nu måste vi få upp ögonen för vårt ansvar: att främja och skydda människors rättigheter – i synnerhet för de mest utsatta, manar skribenterna. För detta krävs samarbete mellan Europas regeringar och det internationella samfundet.

- Tillsammans måste vi agera proaktivt för att rädda livet på migranterna, bland dem många barn. Det är det minsta vi kan göra om vi menar allvar med mänskliga rättigheter.

Här kan du läsa hela brevet (på engelska)