Barnombudsmannen lämnade årets rapport

Idag lämnade Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen. Välkommen till verkligheten – Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan.

Åsa Regnér, Fredrik Malmberg och Gustav Fridolin

Åsa Regnér, Fredrik Malmberg och Gustav Fridolin

Läs rapporten här, om våra resultat och förslag till förändringar, se och lyssna till intervjuer och barnens berättelser.

Barnombudsmannen har i flera år lyssnat systematiskt på barn och unga i utsatta situationer.  Det senaste året har Barnombudsmannen granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever kränkningar och trakasserier i skolan. Vilket stöd finns att få från samhället? Hur fungerar stödet? Och är det möjligt att få upprättelse?

I årsrapporten berättar barn och ungdomar om sina upplevelser, vad som händer när man upplever kränkningar och trakasserier i skolan och vilken hjälp man har fått av skolan och samhället. Barnombudsmannen har analyserat situationen för dessa barn och ungdomar för att se hur samhället lever upp till barnkonventionen. Rapporten mynnar ut i fyra förslag till förändringar.

Välkommen till verkligheten (2015)