Almedalen: Barnombudsmannens seminarier

Ordet Barnrättstorget i olika färger

Barnombudsmannen måndag 29 juni 14.40-15.40

Sociala insatsgrupper - vad tycker barn och unga?
Vi har mött unga med erfarenhet av samhällets stöd i samband med brott och kriminalitet. Vad tycker de om sociala insatsgrupper? Vi presenterar en ny rapport om sociala insatsgrupper.

Medverkande: Fredrik Malmberg, barnombudsman Barnombudsmannen, Anders Hall, chef för Utvecklingsavdelningen Polismyndigheten, Rose-Marie Nylander, utredare Socialstyrelsen, Anders Eriksson förbundsordförande Unga kris.

Barnombudsmannen onsdag 1 juli 10.40-11.40

Välkommen till verkligheten - Årsrapport 2015
Vi har mött 89 barn och unga och granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för den som upplever kränkningar och trakasserier i skolan. Vi samtalar med om vilket stöd som finns att få från samhället, hur det fungerar och om det är möjligt att få upprättelse.
Medverkande: Fredrik Malmberg, barnombudsman Barnombudsmannen, Lars Arrhenius Friends, Caroline Dyrefors Grufman, BEO, . Karin Rylenius arbetsutskott Lärarnas riksförbund, Mathias Åström förhandlingschef Lärarförbundet

Barnombudsmannen torsdag 2 juli 13.20-14.20

Hjälp, var är soc?
Vi presenterar vår digitala lösning som svar på regeringsuppdraget att göra socialtjänsten mer tillgänglig för barn och unga. Efterföljande paneldebatt med representanter för regering, kommuner, ungdomsorganisationer och myndigheter utifrån frågeställningen
”Är denna satsning tillräcklig?”

Medverkande: Åsa Regnér Barnminister, Ann-Marie Danon, Socialstyrelsen, Fredrik Malmberg barnombudsman, Lisa Dahlgren Maskrosbarn, Ing-Marie Wieselgren SKL, Helén Ängmo Skolverket, Maja Hagström, Sollentuna kommun.

Barnombudsmannen fredag 3 juli 13.20-14.20

Soc på nätet - hur hittar unga dit?
Tillsammans med Socialstyrelsen har vi tagit fram en satsning med målsättning att fler barn och unga ska känna till hur socialtjänsten kan stötta och hjälpa dem. Till vår hjälp har vi haft experter, barn och unga själva, och utifrån deras behov och idéer har vi tagit fram en digital lösning. Men, hur når vi ut med satsningen till unga? En workshop med bland annat ungdomsorganisationer och kommuner.

Läs mer om Barnrättstorgets hela program