Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Fler barn vräks men färre blir skuldsatta

Drygt 190 000 barn i Sverige lever i en familj där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. De lever i ekonomisk utsatthet.

Barnombudsmannen mötte under åren 2012-2014 barn och unga som delade med sig av sina erfarenheter att pengarna inte räcker och att tvingas lämna sitt hem. Arbetet genomfördes i regeringsuppdraget Pejling och dialog (länk).
Syftet var att synliggöra barn i utsatta situationer, bland annat barn som lever i ekonomisk utsatthet, och verka för att barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. En del av barnen fick också möta beslutsfattare i hemkommunen för att berätta om sina upplevelser.

Nu sammanställer Barnombudsmannen arbetet med barnen och deras röster om att vräkas och tvingas bo i tillfälliga boenden.

– Det finns stora brister i stödet för dessa barn. Vi har många röster från barn med viktiga erfarenheter som vi vill att fler aktörer ska få ta del av, säger Emma Forssell, jurist hos Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen har arbetat med barn i ekonomisk utsatthet i många år. Tillsammans med Kronofogden har vi samlat företrädare för kommuner till dialog om hur man kan undvika att vräka barnfamiljer.

Samarbete om skuldsättning av barn
Skuldsättning av barn är en annan fråga där Barnombudsmannen, Konsumentverket och Kronofogden har samarbetat.

2008 konstaterade Datainspektionen att 63 000 barn i Sverige var skuldsatta till följd av att deras föräldrar inte betalat för till exempel uteblivna tandläkarbesök eller skolfoton. Sammantaget fanns det drygt 79 500 pågående kravärenden mot personer som var underåriga då skulden uppkom.

När barnen fyllde 18 tog de själva över skulderna, vilket gjorde det svårt för dem att få lån eller skaffa en bostad.

Vi uppmärksammade regeringen på problemet med att landstingen skuldsatte barn och krävde en lagändring. Idag säger lagen att avgifter för vård eller ett uteblivet besök ska tas ut av barnets förmyndare. Avgifter kan bara tas ut av barnet om det finns särskilda skäl.

Därefter har vi fortsatt uppmana landstingen att skriva av barns skulder i efterhand. Vi har också uppmanat fordringsägare och ombud att inte skuldsätta barn, utan att ingå avtal med barnets vårdnadshavare istället.
Arbetet har varit framgångsrikt. Första halvåret 2015 fick Kronofogden in 68 ansökningar om betalningsförelägganden där barn har blivit skuldsatta – glädjande nog inga från idrottsföreningar, bokklubbar och veterinärer. Det ska jämföras med 242 ärenden under 2014 och 621 ärenden under 2011.

– Det är positivt att antalet skuldsatta barn minskar och att flera aktörer har ändrat sina rutiner när det gäller barn, säger Emma Forssell.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Webbseminarium – barnets bästa i samhällsplaneringen »

Sedan den 1 januari i år gäller barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att konventionen inte bara är ett perspektiv som ska beaktas utan att det är en lag som ska följas. En av de bärande principerna i barnkonventionen - artikel 3, utrycker att barnets bästa ska bedömas och beaktas i alla frågor som rör barn. Det här webbseminariet syftar till att visa på hur man kan göra sådana bedömningar inom samhällsplanering. Under seminariet får man ta del av två lärande exempel där man har gjort så kallade barnkonsekvensanalyser.

    Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

    I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

      Till nyhetsarkivet