Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Fler barn vräks men färre blir skuldsatta

Drygt 190 000 barn i Sverige lever i en familj där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. De lever i ekonomisk utsatthet.

Barnombudsmannen mötte under åren 2012-2014 barn och unga som delade med sig av sina erfarenheter att pengarna inte räcker och att tvingas lämna sitt hem. Arbetet genomfördes i regeringsuppdraget Pejling och dialog (länk).
Syftet var att synliggöra barn i utsatta situationer, bland annat barn som lever i ekonomisk utsatthet, och verka för att barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. En del av barnen fick också möta beslutsfattare i hemkommunen för att berätta om sina upplevelser.

Nu sammanställer Barnombudsmannen arbetet med barnen och deras röster om att vräkas och tvingas bo i tillfälliga boenden.

– Det finns stora brister i stödet för dessa barn. Vi har många röster från barn med viktiga erfarenheter som vi vill att fler aktörer ska få ta del av, säger Emma Forssell, jurist hos Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen har arbetat med barn i ekonomisk utsatthet i många år. Tillsammans med Kronofogden har vi samlat företrädare för kommuner till dialog om hur man kan undvika att vräka barnfamiljer.

Samarbete om skuldsättning av barn
Skuldsättning av barn är en annan fråga där Barnombudsmannen, Konsumentverket och Kronofogden har samarbetat.

2008 konstaterade Datainspektionen att 63 000 barn i Sverige var skuldsatta till följd av att deras föräldrar inte betalat för till exempel uteblivna tandläkarbesök eller skolfoton. Sammantaget fanns det drygt 79 500 pågående kravärenden mot personer som var underåriga då skulden uppkom.

När barnen fyllde 18 tog de själva över skulderna, vilket gjorde det svårt för dem att få lån eller skaffa en bostad.

Vi uppmärksammade regeringen på problemet med att landstingen skuldsatte barn och krävde en lagändring. Idag säger lagen att avgifter för vård eller ett uteblivet besök ska tas ut av barnets förmyndare. Avgifter kan bara tas ut av barnet om det finns särskilda skäl.

Därefter har vi fortsatt uppmana landstingen att skriva av barns skulder i efterhand. Vi har också uppmanat fordringsägare och ombud att inte skuldsätta barn, utan att ingå avtal med barnets vårdnadshavare istället.
Arbetet har varit framgångsrikt. Första halvåret 2015 fick Kronofogden in 68 ansökningar om betalningsförelägganden där barn har blivit skuldsatta – glädjande nog inga från idrottsföreningar, bokklubbar och veterinärer. Det ska jämföras med 242 ärenden under 2014 och 621 ärenden under 2011.

– Det är positivt att antalet skuldsatta barn minskar och att flera aktörer har ändrat sina rutiner när det gäller barn, säger Emma Forssell.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

    Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

    Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

      Till nyhetsarkivet