Nu granskas Sverige av Barnrättskommittén

Den 13-14 januari granskar FN:s barnrättskommitté i Genève hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Barnombudsman Fredrik Malmberg är på plats för att ta del av Barnrättskommitténs frågor och höra hur Sveriges regering besvarar dessa.

- Det finns utmaningar även i Sverige. Barnrättskommitténs synpunkter ger oss viktig vägledning om vad vi måste arbeta med för att förverkliga barns mänskliga rättigheter, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Sverige var ett av de första länderna som förband sig att förverkliga barnkonventionen för drygt 25 år sedan. Vart femte år granskar FN:s barnrättskommitté hur vi lever upp till våra åtaganden. Barnrättskommittén består av oberoende experter vars uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.
Barnombudsmannen har lämnat sin bild av hur barns mänskliga rättigheter tillgodoses i Sverige i en egen rapport  till Barnrättskommittén.

I rapporten konstaterar Barnombudsmannen att barn i utsatta situationer får sina mänskliga rättigheter åsidosatta i två grundläggande avseenden. Det handlar om barns rätt att komma till tals och bli lyssnade på i frågor och beslut som rör dem, Det handlar också om barns rätt att kunna få sin sak prövad och få upprättelse när deras rättigheter kränks genom en så kallad klagomekanism.

Utfrågningen av Sverige äger rum tisdag kl 15-18 och onsdag kl 10-13.

Här kan du följa granskningen

Lyssna på Ekots intervju med Fredrik Malmberg

Barnrättskommitténs officiella utlåtande med rekommendationer till Sverige kommer den 4 februari.