Dialog om kränkningar och trakasserier i skolan

Barn i en skolkorridor

Barnombudsmannen har träffat flera viktiga skolaktörer i ett gemensamt samtal om kränkningar och trakasserier och hur skolan kan bli trygg för alla barn. Under mötet diskuterades hur det ser ut när det är bra, vilka hinder som finns och hur lösningar kan se ut för att skapa en trygg skolmiljö för alla barn så att de kan få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Barnombudsmannen har det senaste året lyssnat på barn och unga med erfarenhet av kränkningar och trakasserier i skolan. Det har varit tungt att höra om det barnen har upplevt. Men våra möten har också gett mycket energi! Barnen har haft många idéer om hur skolan ska kunna bli tryggare. Nu ville vi ta dialogen vidare tillsammans med viktiga skolaktörer som har stort inflytande över skolans verklighet.

Dialogen resulterade i värdefulla diskussioner och mynnade ut i fyra viktiga punkter att jobba med:

Attityd och förhållningssätt
Brist på kunskap och kompetens
Brist på resurser och tid
Brist på elevdelaktighet

En sammanställning av dialogen kommer att publiceras här på webbplatsen inom kort.