Frågor och svar om Almedalen

Vad är Barnrättstorget? Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna Barnhuset är initiativtagare. Barnrättstorget håller till på Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21.

Ordet Barnrättstorget i olika färger

Vad händer på Barnrättstorget?
Totalt erbjuder Barnrättstorget 37 seminarier under veckan (måndag-lördag). Ett trettiotal myndigheter och organisationer medverkar. Varje myndighet/organisation arrangerar sitt eget program. 

Vilka myndigheter/organisationer medverkar på Barnrättstorget?
Barn- och elevombudet
Barnombudsmannen i Uppsala
Barnrättsakademin
Bokspindeln
Brottsoffermyndigheten
Centrala studiestödsnämnden
Crossing Boarders
Flickaplattformen
Folkhälsomyndigheten
Friends
Huddinge kommun
Hungerprojektet
Knas Hemma
Kronofogdemyndigheten
Kungliga tekniska högskolan
Letterbox Club Sverige
Maskrosbarn
Migrationsverket
Myndigheten för internationella adoptioner
Region Jönköpings län
SAMBA – Samarbete för barnen
Skolinspektionen
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Sveriges Elevkårer
Tell-Us
Uppsala universitet
Utbildningsradion (UR)
Vinnova

Polismyndigheten skulle ha medverkat men har tyvärr tvingats ställa in sitt program.

Vad gör Barnombudsmannen i Almedalen?
Barnombudsmannen arrangerar fyra egna seminarier på olika teman. Flera av våra medarbetare medverkar även som talare på ett antal externa seminarier.

Varför väljer Barnombudsmannen att vara i Almedalen?
För att lyfta fram barnrättsperspektivet i olika frågor; sprida information om vårt arbete, nå ut med våra budskap och bilda opinion.

Hur många av era medarbetare åker till Almedalen?
Sammanlagt kommer tio personer från Barnombudsmannen att delta i Almedalen, men i omgångar. Vi har alltid en press/kommunikatör och en utredare/jurist på plats.

Köper Barnombudsmannen konsulttjänster för sitt arrangemang i Almedalen?
Nej. En medarbetare samordnar våra arrangemang på Barnrättstorget. Information och formgivning sköter vi med interna resurser. Vi tar fram en gemensam seminarieprogram med övriga 30 deltagare och dela kostnaden. I övrigt producerar vi inget nytt material utan använder befintliga trycksaker.

Vad kostar Barnombudsmannens deltagande i Almedalen?
Resor: 10 ToR Visby a 1 000-1 200 kr
Boende: 40 000 kr (vi hyr 2 radhus utanför Visby)
Cykelhyra: 6 000 kr
Fyra seminarier: 25 000 kr

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 4 2015.