Almedalen: Hjälp, var är soc?

Få barn och unga vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp, till exempel för att de inte har det bra hemma. Torsdag den 2 juli berättar Barnombudsmannen och Socialstyrelsen om det gemensamma uppdraget att göra socialtjänsten känd och tillgänglig för barn och unga.

Ordet Barnrättstorget i olika färger

Arbetet har pågått sedan 2013 och ska vara klart till hösten. Till sin hjälp har de haft barn och unga.

För åldersgrupperna 8-12 och 13-18 utvecklas ett informationsmaterial för webben bestående av text, film, illustrationer och barns egna berättelser. Landets kommuner kommer att kunna tanka ner materialet och anpassa det till vad som gäller på orten.

Det blir fakta om vad lagar och regler säger och hur socialtjänsten fungerar. Till exempel får besökarna möta en rektor, en polis och en fältassistent som berättar hur de jobbar med socialtjänsten. Men också information om vad man kan få hjälp med och vad man har för rättigheter om det inte är bra hemma eller om man själv gör något som är dåligt.

Frågan är om satsningen kommer att vara tillräcklig för att fler barn och unga ska få bättre koll på socialtjänsten. Det diskuterar vi med företrädare för SKL, Skolverket och organisationen Maskrosbarn som möter många barn som haft kontakt med socialtjänsten.

Barnminister Åsa Regnér medverkar också och ger sin syn på satsningen och barns väg in i socialtjänsten i framtiden.

De barn och unga som har varit med i arbetet har uttryckt att skolan och ett nationellt nödnummer är andra viktiga kanaler för att nå ut.

Texten ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 4 2015