Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Landstingen överens om att minska tvångsåtgärder mot barn och unga i psykiatrin

Hur kan vi minska tvångsåtgärder mot barn och unga som vårdas inom psykatrin? Det var temat för den diskussion som Banombudsmannen bjudit in landstingen till den 2 oktober.

Bild på ungdomars ben och fötter

Att utbilda personalen om barns rättigheter, göra patienterna delaktiga i sin vård och överbrygga gränslandet mellan kommuner och landsting är de viktigaste åtgärderna för att nå målet. Det var politiker och tjänstemän från landets landsting och regioner överens om.

– Ett tydligt resultat att jobba vidare med, tyckte barnombudsman Fredrik Malmberg som hyser stora förhoppningar om att dialogen kommer att bidra till verklig förändring.

Deltagarna betonade också vikten av att beslutsfattarna tar ansvar för att driva arbetet vidare i sina egna organisationer.

– De långa köerna till den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården är en fråga som ständigt diskuteras. Men barn i den psykiatriska slutenvården är en liten fråga i landstingets värld – så det är bra att lyfta den, sa Karin Lundström, landstingsråd i Västerbotten där det finns sex vårdplatser.

Marianne Utterdahl, landstingsråd i Värmland, fick flera konkreta idéer med sig från dialogen.

– Vi politiker behöver utbildas så att vi ställer rätt frågor! Om man följer upp på rätt sätt får man ju underlag för att också lyfta det som är bra i verksamheterna och som vi kan bli inspirerade av, sa hon.

Stöd till verksamheter
På plats fanns även Agneta Åhlund från Sveriges kommuner och landsting för att berätta om hur SKL stöttar verksamheter som vill minska användandet av tvångsåtgärder i psykiatrin.

Fjorton team från olika delar av landet ingår i dagsläget i projektet. Alla barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter har fått erbjudande om att delta. Målet är att få med så många som möjligt, så ännu finns det möjlighet att anmäla sig.

– Upplägget är att ha 3-5 medarbetare i en bra sammansatt grupp som jobbar direkt med barn och unga, i första hand inom slutenvården. Målet är att finna sätt att öka delaktigheten. Att barn och unga får sin rätt till information tillgodosedd. Och att minska behovet av tvångsinsatser, berättade Agneta Åhlund från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL.

Per-Olof Björck, verksamhetschef för BUP-kliniken i Stockholm, är en av de medverkande i projektet. Han upplever att psykiatrin idag förväntas lösa alla slags problem.

Barn hamnar allt oftare i tvångsvård. När familjen inte orkar mer och andra aktörer inte förmår ge barnet en fungerande vardag. Ofta är barnets beteende den utlösande faktorn. Var finns samhällets resurser för de barn som behöver stöd, undrade han retoriskt.

– Det blir en svårighet för vården när det inte finns något för barnet att återvända till efteråt.  Situationen blir hopplös, både för barnet och för personalen. Det finns ingen framtid, ingen lösning.

Allt fler barn får en neuropsykiatrisk diagnos. Det ökar mängden barn som behöver stödåtgärder. Samtidigt skapar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar svårigheter i vården. Här måste vården bli bättre på att skilja på människors kommunikationssvårigheter och inneboende psykiatriska problem, menade han.

– Vi behöver hitta bemötandestrategier som minskar tvånget, men också ett arbetssätt som fungerar.

Några reflektioner från Barnombudsmannens dialog med landstingen

Till rapport från landstingsdialogen

Ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 6 2015

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

    Till nyhetsarkivet