Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Många fördelar med att göra patienterna delaktiga i vården

En öppen dialog ger tryggare patienter och personal. Kontakter med kollegor inspirerar till nya lösningar. Det finns bara fördelar med att öka delaktigheten i den psykiatriska heldygnsvården. Det menar Emil Ros som är coach i SKL:s projekt Uppdrag Psykisk Hälsa.

Barnstaty

– Jag tror vi kan vinna jättemycket. Hitta lösningar genom att ta del av andras erfarenheter. Vi får tid att stanna upp och reflektera över vad vi gör under en dag och vad vi kan göra bättre, säger han.

Till vardags arbetar Emil som skötare på Kalmars barnpsykiatriska slutenvårdsavdelning. Här finns fyra vårdplatser för hela länet. Ibland tar man också emot patienter från andra delar av landet. Ett team med ytterligare fem medarbetare från Kalmar ingår också i projektet.

Patienterna har blivit mer delaktiga både i sin egen vård och i hela verksamheten. De är också delaktiga i att lösa de problem som uppstår. Emil ser bara fördelar.

– En mer öppen och tydlig dialog gör att vi lär känna varandra snabbare. Tryggheten och patientsäkerheten har ökat. Alla har fått mer kunskap om vad patienterna har för rättigheter – personalen, patienterna och deras närstående.

Kommunikationen viktig
Kommunikation är en förutsättning för att vården ska fungera. Hela familjen behöver vara inblandad för att barnet ska kunna må bättre. Föräldern måste förstå varför barnet mår dåligt och kanske skär sig. Och barnet måste förstå varför föräldern blir ledsen när barnet skadar sig.

– Som vårdpersonal har man ju vårdfokus. Genom projektet fokuserar vi på vad vi kan förbättra. Vården blir bättre när alla är med på banan.

Arbetet med att öka delaktigheten har lett till flera förbättringar. Personalen frågar kontinuerligt patienterna hur de upplever sin vistelse. Vad som är bra och dåligt och hur det kan bli bättre. Det har blivit naturligt att låta föräldrar berätta hur deras barn fungerar och fråga hur psykiatrin bäst ska bemöta barnet. Något som varit uppskattat, berättar Emil.

Utifrån informationen försöker personalen bemöta patienten på det sätt som han eller hon önskar. När patienten känner att personalen lyssnar och försöker anpassa sitt bemötande blir det färre situationer som spårar ur.

Personalen har ändrat sitt förhållningssätt. När en patient uttrycker kritik är det idag självklart att bemöta det med: Vad bra att du säger det – då ska vi försöka ändra det!

Emil menar också att personalen har blivit bättre på att ge information och förklara vad som gäller.
– Förr var det mer ”vi måste göra det här”. Men vi sa inte varför.

Kontaktnätet är en annan vinst.

­– Förut försökte vi lösa problem inom personalgruppen. Nu ringer jag kanske till Dalarna och frågar ”hur gör ni med det här”. Jag har inspirerats jättemycket av kollegor runt om i landet!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen Anita Wickström

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

  Barnminister Åsa Regnér

  Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

  Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

   Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

   "Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

   Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

    Till nyhetsarkivet