Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Några reflektioner från Barnombudsmannens dialog med landstingen

Bild på ungdomars ben och fötter

Gunnar Barke, landstingsråd i Dalarna:
– Många av de ungdomar som vårdas inom psykiatrin har också varit föremål för kommunala insatser. Därför är det oerhört viktigt att utveckla samverkan i verksamheterna – det är en grundläggande fråga.

Marianne Utterdahl, landstingsråd i Värmland:
– Vi har väldigt olika perspektiv på vad som är medicinska behov och vad som är sociala behov och jobbar med att sammanfoga våra synsätt. Vi behöver få upp barnrättsfrågorna på agendan – det är det första jag ska ta tag i när jag kommer hem!

Margit Farkas, verksamhetschef för bup i Västmanland:
– Många barn hamnar i kläm mellan två lagstiftningar, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ibland behövs en längre vårdtid för att barnet eller ungdomen har ett större behov än vården kan erbjuda, trots att de egentligen är färdigbehandlade. Samtidigt finns det ingen fortsättning som vi kan arbeta mot. Vi behöver utveckla mellanvården.

Johan Hellström, verksamhetschef för psykiatrin i Sörmland:
– När bup inte klarar sina patienter hamnar de till slut hos oss i vuxenpsykiatrin. Samhällets stödinsatser är desorganiserade och inte anpassade för att fånga upp barnen. Vi förväntas bara lösa det.

Vivianne Macdisi, landstingsråd i Uppsala:
– Förutom att ha rutiner om information behövs kompetens att kommunicera utifrån ett barnperspektiv. Det tror inte jag man ska ta för givet att det finns!

Magnus Oleni, verksamhetschef psykiatrin i Halland:
– Man skulle kunna tänka lite annorlunda än att skicka hem den här träiga patientenkäten varje gång, med en svarsfrekvens på 30 procent som inte går att göra något med. Mentometerknappar eller någon annan teknisk lösning, som är mer kopplat till ungdomars värld hade varit intressant att prova. Det kanske på ett enklare sätt skulle ge oss en fingervisning om hur systemet fungerar.

Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholm:
– Vården skulle vinna på att ta in andra kompetenser. När vi pratar om professionen utgår vi alltid från hälso- och sjukvårdspersonalen. Men det finns andra som är experter på att kommunicera. Varför använder vi inte dem för att se till att vi inte bara gjort vår plikt och informerat utan också sett till att informationen landat hos mottagaren?

Jessica Ericsson, ordförande Psykiatriberedningen Stockholms läns landsting:
– Förutom de indikatorer på kvalitet som finns idag vore det bra att ta fram ett mått som mäter delaktighet. Vi behöver också mäta effekten av behandlingen – resultatet är minst lika viktigt som hur många patienter som får behandling. Måtten måste utvecklas nationellt så att beslutsfattare och patienter kan jämföra vårdgivare över landet.

Ingår i Barnombudsmannens nyhetsbrev nr 6 2015

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

    Till nyhetsarkivet