Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare

Barnombudsmannen har på senare tid uppmärksammat att barn till EU-migranter inte tycks få sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter respekterade. 

Det handlar om barn som inte får gå i skolan samt om barn som lever i tillfälliga, osäkra boenden utan tillgång till värme eller vatten. I november kallade därför Barnombudsmannen berörda myndigheter till möte för att se om det finns luckor i lagstiftningen, eller om det snarare handlar om att tydliggöra och informera om vad lagstiftningen säger om barnens rättigheter.

I veckan presenterade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

Läs pressmeddelande

Möte om barn till EU-migranter gav tydliga besked om mänskliga rättigheter