Nordiska barnombudsmän möts i Oslo

Idag inleds det årliga nordiska barnombudsmannamöte i Oslo. Under tre dagar ska länderna bland annat diskutera ombudsmannafunktioner, barns deltagande, och dela användbara erfarenheter och utmaningar.

Skrattande pojke

På programmet står också ett besök från Skottland av Tam Baillie. Skottlands barnombudsman med ansvar för barn och ungdomar vars huvudsakliga uppgift är att främja och skydda rättigheterna för barn och ungdomar motsvarande Barnombudsmannens roll i Sverige.

Varje land presenterar också ett av sina huvudprojekt som de arbetat med under det gångna året.

Barnombuden i Norden träffas varje år för att utbyta idéer och erfarenheter.  Mötet pågår mellan den 4 och 6 maj och deltagarna kommer från Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland och Grönland.