Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barnombudsmannen lanserar rapport om skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat och psykiska hälsa

Idag lanserar Barnombudsmannen rapporten ”Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa”. Rapporten bygger på statistik om barns och ungas levnadsförhållanden från Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18.

Illustration på ungdomar

Flickor presterar bättre än pojkar i skolan men mår sämre. Det är knappast någon nyhet. Så varför har Barnombudsmannen gjort en rapport om könsskillnader?

– Nästan all statistik på Max18 går att bryta ner på kön. Vi ville ta ett samlat grepp – titta på hur det ser ut och vad det beror på, säger Elin Olsson, som är utredare och arbetar med Max18.

Max18 kom till genom ett regeringsuppdrag 2012, för att det offentliga Sverige bättre skulle kunna följa sitt arbete med barnrättspolitiken. Många användare har efterfrågat stöd i hur man kan tolka statistiken på Max18.

– FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) framhåller också vikten av att inte bara kartlägga barns och ungas levnadsförhållanden utan också analysera vad detta betyder, berättar Elin Olsson.

Hon hoppas att rapporten ger ett underlag för dem som ska jobba konkret med frågorna i landets kommuner.

På ett frukostseminarium som ägde rum i Stockholm i morse diskuterade forskare, politiker och tjänstemän vad skillnaderna kan bero på. Och vad som krävs – på lokal och nationell nivå – för att alla barn ska få sina rättigheter till hälsa och utbildning tillgodosedda. Seminariet var ett samarrangemang med Regeringskansliet.

– Flickor och pojkar har fortfarande olika villkor i sina liv, det belyser Barnombudsmannens rapport, sa barnminister Åsa Regnér.

– Grunden för jämställdhet läggs tidigt i människors liv. Därför är det viktigt – även för ett land som Sverige – att fundera över hur vi hanterar de här frågorna.

Barnombudsmannens nästa temarapport kommer 2016 och handlar om ekonomisk utsatthet.

Här kan du ladda ner rapporten kostnadsfritt

Se seminariet här: 

Se intervju med Åsa Regnér, barnminister

Se intervju med Mia Heikkilä, forskare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola

Se intervju med Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet

Se intervju med Anne-Sofie Nyström, forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Se intervju med Bodil Båvner, utredare, om hur SKL kan stötta kommuner och landsting i sitt utvecklingsarbete

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

    Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

    Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

      Till nyhetsarkivet