Barn och unga i fokus

Välkommen till vår nya responsiva webbplats, anpassad för olika skärmar, mobiler och surfplattor. Och med ett tydligare fokus för alla barn och unga i Sverige.

Hand vid dator

Webbplatsen är viktig för att kommunicera Barnombudsmannens uppdrag och arbete med att förändra och förbättra livsvillkoren för barn i Sverige. Vi vill skapa intresse och inspirera till ett ännu hårdare arbete att förverkliga barnets rättigheter som det är tänkt i barnkonventionen.

-          Vår ambition med denna nya webbplats har varit att skapa en modern myndighetssajt som är anpassad så att även barn och unga förstår och kan ta till sig informationen, säger Ellinor Bollman, kommunikationschef.

Vi har strävat efter tydligare ingångar för de olika målgrupperna, att sajten ska vara lättnavigerad och med en tydlig struktur.  För och tillsammans med barn och unga tar vi fram rörligt material, erbjuder chattar och filmade intervjuer. Vi gör det möjligt för barn och unga att göra sin röst hörd. För våra vuxna besökare, yrkesverksamma inom barn- och barnrättsområdet, politiker, tjänstemän och journalister erbjuder vi  fakta, information, statistik och nyheter.

Vad tycker du om vår nya webbplats?  Vi är måna om att ständigt förbättra den. Om du stöter på fel  är vi tacksamma om du delar med dig av dina synpunkter till vår webbredaktör