Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nya uppdrag ska ge barn bättre koll på sina rättigheter

Regeringen ger Barnombudsmannen två nya uppdrag. Det ena handlar om att höja barns och ungas kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Det andra om att lyssna på flickors och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet.

Barn som leker

– Vi har länge hoppats få de här uppdragen så det var en välkommen signal, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen rekryterar nu fyra nya tjänster för att bemanna regeringsuppdragen och nå sina verksamhetsmål. Läs mer om tjänsterna här

Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18 visar att det finns skillnader mellan flickor och pojkar på flera områden. Exempelvis lyckas flickor bättre i skolan. Samtidigt mår flickor sämre än pojkar, både psykiskt och fysiskt.

Barnombudsmannen får nu en miljon kronor för att ta del av pojkars och flickors erfarenheter av ojämställdhet och identifiera områden där det brister. Uppdraget ska redovisas under 2016.

Utvecklar barnrättsportal
Barnombudsmannen får också sammanlagt 18 miljoner kronor under en fyraårsperiod för att öka barns kunskap om sina mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannen ska bland annat utveckla en barnrättsportal som riktar sig till skolan. Där ska pedagoger kunna hämta material till sin undervisning, det ska också finnas material som barn och unga kan använda på egen hand.

Att få kunskap om sina mänskliga rättigheter är en rättighet i sig. Det gäller oavsett vem man är och hur ens liv ser ut. Men många barn som vi har mött genom vårt arbete vet inte vad de har för rättigheter. De vet inte heller vad de kan göra om de inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Den senaste mätningen som genomfördes 2010 visade att endast var femte elev i årskurs 8 hade hört talas om barnkonventionen. Skolan och nätet är de platser där barn och unga helst vill få information om sina rättigheter.

– Skolan är en bra arena för att nå ut, säger kommunikationschef Ellinor Bollman.

– Samtidigt vet vi att den undervisning som finns idag om barns rättigheter i skolan inte är tillräcklig. Det visar en enkät som vi har gjort bland pedagoger, fortsätter hon.

Regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag.

– Inför detta måste vi se till att alla barn och unga får ökad kunskap om sina rättigheter, från grundskolan till gymnasiet, säger Ellinor Bollman.

För att åstadkomma resultat krävs hållbara strukturer och ett systematiskt arbete.

– Om barn och unga blir medvetna om sina rättigheter och kan uttrycka dem i kontakter med vuxna ökar trycket på vuxenvärlden att tillgodose dessa, säger Ellinor Bollman.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

    Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

    Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

      Till nyhetsarkivet