Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nya uppdrag ska ge barn bättre koll på sina rättigheter

Regeringen ger Barnombudsmannen två nya uppdrag. Det ena handlar om att höja barns och ungas kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen. Det andra om att lyssna på flickors och pojkars egna erfarenheter av ojämställdhet.

Barn som leker

– Vi har länge hoppats få de här uppdragen så det var en välkommen signal, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen rekryterar nu fyra nya tjänster för att bemanna regeringsuppdragen och nå sina verksamhetsmål. Läs mer om tjänsterna här

Barnombudsmannens uppföljningssystem Max18 visar att det finns skillnader mellan flickor och pojkar på flera områden. Exempelvis lyckas flickor bättre i skolan. Samtidigt mår flickor sämre än pojkar, både psykiskt och fysiskt.

Barnombudsmannen får nu en miljon kronor för att ta del av pojkars och flickors erfarenheter av ojämställdhet och identifiera områden där det brister. Uppdraget ska redovisas under 2016.

Utvecklar barnrättsportal
Barnombudsmannen får också sammanlagt 18 miljoner kronor under en fyraårsperiod för att öka barns kunskap om sina mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannen ska bland annat utveckla en barnrättsportal som riktar sig till skolan. Där ska pedagoger kunna hämta material till sin undervisning, det ska också finnas material som barn och unga kan använda på egen hand.

Att få kunskap om sina mänskliga rättigheter är en rättighet i sig. Det gäller oavsett vem man är och hur ens liv ser ut. Men många barn som vi har mött genom vårt arbete vet inte vad de har för rättigheter. De vet inte heller vad de kan göra om de inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Den senaste mätningen som genomfördes 2010 visade att endast var femte elev i årskurs 8 hade hört talas om barnkonventionen. Skolan och nätet är de platser där barn och unga helst vill få information om sina rättigheter.

– Skolan är en bra arena för att nå ut, säger kommunikationschef Ellinor Bollman.

– Samtidigt vet vi att den undervisning som finns idag om barns rättigheter i skolan inte är tillräcklig. Det visar en enkät som vi har gjort bland pedagoger, fortsätter hon.

Regeringen har för avsikt att göra barnkonventionen till svensk lag.

– Inför detta måste vi se till att alla barn och unga får ökad kunskap om sina rättigheter, från grundskolan till gymnasiet, säger Ellinor Bollman.

För att åstadkomma resultat krävs hållbara strukturer och ett systematiskt arbete.

– Om barn och unga blir medvetna om sina rättigheter och kan uttrycka dem i kontakter med vuxna ökar trycket på vuxenvärlden att tillgodose dessa, säger Ellinor Bollman.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Lansering av Barnrätt i praktiken 20 november »

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stötta arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Den 20 november håller vi ett webbsänt lanseringsseminarium där bland annat statssekreterare Pernilla Baralt medverkar.

  Lekande barn

  Ansök om att hålla seminarium på Barnrättsdagarna 2018 »

  Inför Barnrättsdagarna 2018 tar vi emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna en workshop med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

   Barnombudsmannen Anita Wickström

   Överläggningar om ensamkommandes psykiska ohälsa »

   Barnombudsmannen har den senaste tiden fått signaler om att ensamkommande barn och unga känner allt större hopplöshet och mår allt sämre. Vi kallar därför kommuner och landsting till en överläggning om nyanlända och asylsökande barn och unga som mår psykiskt dåligt och som riskerar att skada sig själva eller att ta sina liv.

    Till nyhetsarkivet