Almedalen: Socialtjänsten måste bli känd för barn

Socialtjänsten är okänd bland många barn och unga. De vet inte hur man tar kontakt eller vilken hjälp man kan få. Barn och unga har lite eller ingen kunskap om socialtjänstens uppdrag, roll eller mandat och uppfattar att socialtjänsten är till för vuxna.

fredrik pratar framför en publik

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har i ett regeringsuppdrag tillsammans under två år arbetat med att ta fram en lösning som kan göra socialtjänsten mer känd och tillgänglig för barn och unga. Uppdraget pågår fram till den 1 dec 2015.

På seminariet Hjälp, var är soc? på Barnrättstorget i Almedalen presenterade Ulrika Freiholtz enhetschef på Socialstyrelsen och Ellinor Bollman kommunikationschef på Barnombudsmannen regeringsuppdraget, hur långt de har kommit och vägen framåt.

Barnombudsmannen har mött 150 barn, både flickor och pojkar mellan åldrarna 4 och 21 år, både barn med erfarenhet av socialtjänsten och de helt utan. I workshops har de tillsammans försökt ta reda på, vad är det ni vet och vad är det ni inte vet och på vilket sätt skulle ni nyttja socialtjänsten om den fanns för dig?

- Förutom att kännedomen är väldigt låg hos barnen så visar det sig också att de som har någon kunskap om att ha varit i kontakt med socialtjänsten har en upplevelse av att inte bli lyssnade på och att de vuxna använder ett språk som inte är tillgängligt för dem, sa Ellinor Bollman.

Informationen för barn och unga kommer att bli en sajt bestående av animerade filmer, illustrationer, barns egna berättelser, frågor och svar utifrån barnens egna frågeställningar, en ordlista för barn med utryck som ”att fara illa”, ”särskilda befogenheter” eller ”medling” så att barn och unga kan förstå innebörden.

- Vi såg också att skolan och förskolan är väldigt viktig för barn för att kunna hitta information och kunskap och många av barnen pratade om ett nationellt nödnummer. Man visste precis hur man skulle göra om det brann någonstans eller om man behövde ringa till polisen i någon annan nödsituation men man visste inte var man skulle vända sig om man hade det dåligt hemma, menade Ellinor Bollman.

Uppdraget består av tre delar. Grunden är den information som Barnombudsmannen tar fram tillsammans med barn och unga, Socialstyrelsen tar fram information för att nå ut till de vuxna som står närmast barn och unga, föräldrar och skolpersonal. Den tredje delen är arbetet med att stödja kommunerna i att förbättra sin information framförallt på sina webbplatser.

- En viktig del i uppdraget är också att berätta för personal i skolan om att den här informationen finns så vi på Socialstyrelsen kommer att ta fram ett informationsmaterial som ska spridas med hjälp av Skolverket till personal i skolan inom elevhälsan och via skolan till föräldrar, personal på barnavårdscentraler, vårdcentraler och ungdomsmottagningar, sa Ulrika Breiholtz.

Hon berättade också om ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Skolverket, ett material som handlar om anmälningsskyldigheten och stöd till elevhälsan. För att ge ytterligare stöd för personal i skolan kommer Socialstyrelsen också att ta fram ett material som lärare kan använda vid föräldramöten.

Spegling av sajten hos kommuner
Tekniken bakom sajten är utvecklad för att göra det möjligt att för andra kommuner och aktörer att tanka hem informationen och få det speglat på sina webbplatser.

Informationen som Barnombudsmannen tar fram finns placerad på ett ställe där den uppdateras och då uppdateras informationen samtidigt på kommunernas webbsidor och andra myndigheter och aktörer som använder informationen.

- Ett jättebra sätt att få spridning. Med hjälp av tekniken så ska kommunerna även kunna lägga in sina egna uppgifter så att man som barn alltid ska kunna hitta till rätt socialtjänst i rätt kommun.

Med på seminariet var Åsa Regnér, barnminister, som pratade om regeringens arbete med den sociala barnvården och menade att arbetet med att göra socialtjänsten känd för barn och unga är ett angeläget uppdrag.

- Jag tror att det kommer att bli väldigt användbart, det här är väldigt angeläget. Den sociala barnavården finns ju till för barn för barns bästa och då är det viktigt som ett allra första steg att barn och unga känner till att tjänsterna finns.

Hon pratade också om vikten av att socialtjänsten som idag är en mycket överbelastad arbetsplats får bättre rutiner och arbetssätt så att om man som barn vänder sig dit är det viktigt att det lönar sig.

- Jag ser att det här kan vara ett oerhört bra instrument och hoppas att det passar ihop med andra initiativ som vi tar. Det här är ju verkligen ett informationsarbete som leder till en konkret handling och viktigt att någon svarar i andra änden, sa Åsa Regnér.

Workshop med unga på Barnrättstorget
Socialstyrelsen och Barnombudsmannen anordnade under fredagen en workshop med ungdomar från Sollentuna Kommun, en kommun som har jobbat mycket med att göra socialtjänsten känd för barn och unga i sin egen kommun.

Från workshopen fick de med sig många bra idéer och tips på viktiga saker att tänka på när och hur och i vilka kanaler informationen sen ska spridas.