Stora förväntningar på regeringens funktionshinderspolitik

Barnombudsmannen gör i år ett arbete om hur de mänskliga rättigheterna tillgodoses för barn med funktionsnedsättning. Vi var på plats när Handikappförbunden inledde årets kongress. Delaktighet gick som en röd tråd genom programmet.

Statsmiister Stefan Löfven talar på Handikappförbundens kongress

– Vi var många som gladdes när vi läste din regeringsförklaring. Aldrig någonsin har det skrivits och utlovats så mycket när det gäller funktionshinderspolitik. Nu hoppas vi få höra mer om hur det ska konkretiseras. Vi har stora förväntningar på dig och din regering.

Med de orden välkomnade Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman Sveriges statsminister Stefan Löfvén upp på scen.

Det var trettio år sedan en statsminister talade på Handikappförbundens kongress. Då lyfte Olof Palme ett antal områden som man behövde jobba vidare med: arbetsmarknad, färdtjänst och tillgänglighet. Samma frågor, konstaterades, är fortfarande aktuella.

Statsministern deklarerade att Sverige ska vara ett av de bästa länderna att växa upp i.

– Vi ska bygga ett samhälle som gör det möjligt för alla att fatta självständiga beslut och leva fria liv på lika villkor. Vi har alla olika funktionsförmåga men samma människovärde. Regeringen ska ta tillvara på alla människors kompetens och kraft. Det gynnar både den enskilde och hela Sverige.

Handikappförbunden representerar 37 organisationer och samlar omkring 400 000 människor. Historiskt har handikapprörelsen varit en stark röst i samhällsdebatten men står som så många andra ideella organisationer inför utmaningar. Bland annat när det gäller att engagera ungdomar.

Viktiga kunskapsbärare
En vanlig föreställning är att allt är väl redan löst nu. Vad finns det kvar att kämpa för? De medverkande i panelen pratade om behovet av att profilera sig som en expertorganisation som driver på för medlemmarnas rättigheter, som betyder något på riktigt.  

Regeringen har förklarat att man vill göra barnkonventionen till lag. Vad betyder det för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige antog 2008?

– Om barnkonventionen blir lag är det logiskt att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning också blir det, konstaterade Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter som idag ingår i den statliga utredningen om hur barnkonventionen ska införlivas i svensk lag.

Barnombudsmannens program- och utredningschef Anna Karin Hildingson Boqvist instämde i att barnkonventionen brutit ny mark, men framhöll också att det går på många sätt alldeles för långsamt.

– Vi pratar mycket om barns delaktighet men i praktiken finns det mycket kvar att göra för att det ska bli verklighet för alla barn.