Tydligare vägledning behövs vid brott i skolan

Många skolor är osäkra på var gränsen går för kränkningar och trakasserier, och hur de ska agera när detta händer. Det visar Barnombudsmannens årsrapport ”Välkommen till verkligheten – barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan” som vi presenterade för regeringen i mars.

Ensam flicka på skolgård

Nu följer vi upp arbetet med fördjupad dialog med alla viktiga aktörer. Den 11 maj samlade vi forskare, företrädare för Skolverket, Skolinspektionen, Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten för att diskutera vilket stöd skolor och huvudmän behöver när brott begås i skolan och gemensamt komma med förslag på lösningar.

Barn och unga som vi mött i arbetet vittnar om att det ska mycket till för att skolor ska göra en polisanmälan – även om det rör sig om ett brott i lagens mening. Ofta vill man försöka lösa situationen på egen hand.

En flicka berättade hur skolan la över ansvaret på henne att polisanmäla det hon varit utsatt för.

”Ja dom ville ju veta först om jag ville polisanmäla alltihopa. Och jag ville inte riktigt gå så långt, utan jag ville ge skolan en chans att få stopp på det här. För visst, det var jättejobbigt med trakasserierna. Men att polisanmäla en klasskamrat, det är inte så himla lätt att göra sånt upp och ner heller. Det är inte jättekul att få det ansvaret på sig. Och då undrade de om trakasserierna var så hårda så att dom behövde patrullerande poliser på skolan.”

En annan flicka var med om att skolan gjorde en polisanmälan. Polisen kom till skolan men sen hände inget mer. 

”Det var den där gången, första och sista gången dom kom. Dom sa inget till oss, dom bara, ja i den här åldern händer det saker mellan tjejerna, eller killarna. Sen gick dom och jag vet inte vad som hände.”

Vid dialogen konstaterades att Skolverkets allmänna råd måste ge skolan tydligare vägledning så att personalen vet vad de ska göra när det inträffar brott i skolan. Det behövs också bättre uppföljning av barns erfarenheter av detta och en analys av skillnaderna mellan hur olika skolor hanterar brott i skolan.

.