Välkommen till Barnrättstorget i Almedalen

På Barnrättstorget samlas viktiga aktörer inom barnrättsfrågor för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för att bidra till att utveckla barnrättsområdet. I år kommer 30 myndigheter och organisationer att medverka i programmet.

Ordet Barnrättstorget i olika färger

 Nytt för i år är Barnrättstorgets tält ute på konstmuseets gård där du kan diskutera barnrättsfrågor ur olika perspektiv. Där möter du de myndigheter och organisationer som under veckan håller seminarier på Barnrättstorget. Tältet är öppet måndag till fredag mellan 11-15.

Årets program visar på ett stort engagemang och intresse för att lyfta viktiga frågor med barnrättsperspektivet vilket kommer att ge en tydlig bild av hur barnrättsarbetet bedrivs i myndigheter och organisationer.

Under Almedalsveckan kan du diskutera, lyssna och delta i sammanlagt 38 seminarier om barn- och ungdomsfrågor på Barnrättstorget.  Seminarierna är på cirka en timme vardera och kommer att hållas mellan klockan 8.00 – 17.00 måndag till och med fredag.

Barnrättstorget hittar du på Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 och det är öppet för alla mellan den 29 juni tom 3 juli.

Värdorganisationen för Barnrättstorget består av Allmänna barnhuset, Barnombudsmannen och Barnrättsakademin.

Årets deltagare förutom Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna barnhuset är Barn- och elevombudet, Barnombudsmannen i Uppsala, Knas hemma, Brottsoffermyndigheten, CSN, Flickaplattformen, Hungerprojektet, Crossing Boarders, Folkhälsomyndigheten, Friends, Kronofogden, Letterbox Club Sverige, Maskrosbarn, Migrationsverket, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Polismyndigheten, SAMBA samarbete för barnen, Skolinspektionen, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tell-Us, Utbildningsradion, Sveriges elevkårer, Vinnova, Huddinge kommun, Kungliga tekniska högskolan, Statens institutionsstyrelse.

Välkommen till invigningen av Barnrättstorget 2015

Läs mer om Barnombudsmannens seminarier

Referat från Barnrättstorgets första seminarium - Vilken barnsyn har Sverige egentligen?

Referat från Barnombudsmannens seminarium - Vad säger barn och unga om sociala insatsgrupper?

Länk till hela Almedalsprogrammet

Läs mer om Almedalsveckan här

Läs alla våra nyheter