Ytterligare kritik från FN om isolering av unga

FN:s rapportör mot tortyr, Juan Mendez, riktar ytterligare kritik mot bland annat Sverige som kan hålla barn häktade och isolerade under längre tider.

Skateboard

 Enligt Barnombudsmannen har antalet barn i häkte fördubblats i Sverige de senaste femton åren. I rapporten "Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment" rekommenderar FN:s rapportör länderna att inte hålla barn i häkte mer än 24 timmar och uppmanar till förbud mot all isolering, oavsett längd och syfte.

 I slutet av november 2014 gav Tortyrkommittén sina rekommendationer till Sverige. Sverige har tidigare fått kritik från olika FN-organ för att barn kan isoleras i arrest och häkte, på särskilda ungdomshem och i psykiatrisk tvångsvård. Ibland under lång tid och på oklara grunder.
Barnombudsmannens rapport 2013 bygger på samtal med barn som varit frihetsberövade i samtliga dessa situationer. 
Läs Tortyrkommitténs rapport

Läs Barnombudsmannens årsrapport 2013: "Från insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte"

Tidigare publicerat: Barnombudsmannen möter FN:s tortyrkommitte