Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter 2016

Justiteombudsmannens logotyp och Barnombudsmannens logotyp

JO har fel om barnkonventionen »

JO ifrågasätter i sitt remissyttrande om barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter.

  Barn som leker

  Barnkonventionen blir svensk lag »

  Barnombudsmannen skickar idag in sitt remissyttrande avseende Barnrättsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19. Förslagen kommer att ha stor betydelse för det enskilda barnets möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken och för synen på barn i samhället i stort.

   Tonårstjejer i en skolkorridor.

   Stärk skyddet mot barnäktenskap »

   Ändra lagen så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år erkänns i Sverige. Det förslår Barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen.