Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2017

Nu har vi öppnat anmälan till Barnrättsdagarna 2017! Temat för konferensen är Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering.

Lekande barn

Barnrättsdagarna 25-26 april 2017 har barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering som tema. Arrangerar gör Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset. Barnrättsdagarna är världens största barnrättighetskonferens och har hållits årligen sedan 2010. Konferensen 2016 slog rekord i antalet deltagare och vi hoppas på ett lika lyckat arrangemang 2017!

Bland talare och debattörer som deltar finns förutom barnombudsman Fredrik Malmberg och Allmänna Barnhusets generalsekreterare Cecilia Sjölander även Sveriges Advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg, Morten Kjaerum, som leder Rauol Wallenberginstitutet, och skådespelaren Ahmad Khan Mahmoodzada.

Målgrupper för konferensen är beslutsfattare, personer som arbetar med eller för barn inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsende, politiken, förskola och skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2017 här!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen Anita Wickström

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

  Barnminister Åsa Regnér

  Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

  Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

   Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

   "Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

   Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

    Till nyhetsarkivet

    Lättläst om rättigheter