Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2017

Nu har vi öppnat anmälan till Barnrättsdagarna 2017! Temat för konferensen är Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering.

Lekande barn

Barnrättsdagarna 25-26 april 2017 har barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering som tema. Arrangerar gör Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset. Barnrättsdagarna är världens största barnrättighetskonferens och har hållits årligen sedan 2010. Konferensen 2016 slog rekord i antalet deltagare och vi hoppas på ett lika lyckat arrangemang 2017!

Bland talare och debattörer som deltar finns förutom barnombudsman Fredrik Malmberg och Allmänna Barnhusets generalsekreterare Cecilia Sjölander även Sveriges Advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg, Morten Kjaerum, som leder Rauol Wallenberginstitutet, och skådespelaren Ahmad Khan Mahmoodzada.

Målgrupper för konferensen är beslutsfattare, personer som arbetar med eller för barn inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsende, politiken, förskola och skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2017 här!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Omslagsbild för Barnombudsmannens podcast som visar ett gäng ungdomar

Barnombudsmannen lanserar podcast »

Idag lanserar Barnombudsmannen en ny podcast. Podden kommer att handla om barn och barns rättigheter och i det första avsnittet förs ett samtal om nyanlända barns hälsa.

    Till nyhetsarkivet

    Lättläst om rättigheter