Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2017

Nu har vi öppnat anmälan till Barnrättsdagarna 2017! Temat för konferensen är Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering.

Lekande barn

Barnrättsdagarna 25-26 april 2017 har barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering som tema. Arrangerar gör Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset. Barnrättsdagarna är världens största barnrättighetskonferens och har hållits årligen sedan 2010. Konferensen 2016 slog rekord i antalet deltagare och vi hoppas på ett lika lyckat arrangemang 2017!

Bland talare och debattörer som deltar finns förutom barnombudsman Fredrik Malmberg och Allmänna Barnhusets generalsekreterare Cecilia Sjölander även Sveriges Advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg, Morten Kjaerum, som leder Rauol Wallenberginstitutet, och skådespelaren Ahmad Khan Mahmoodzada.

Målgrupper för konferensen är beslutsfattare, personer som arbetar med eller för barn inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsende, politiken, förskola och skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

Anmäl dig till Barnrättsdagarna 2017 här!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Miljöbild

Barnspecifika utmaningar i samhällets hantering av människor på flykt »

Regeringen tog tordagen 9/3 emot utredningen "Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige 2015". Barnombudsmannen har av den särskilda utredaren ombetts ta fram ett underlag om hur barnrättsperspektivet beaktades i flyktingmottagandet hösten 2015. Barnombudsmannens underlag är en integrerad del av utredningen.

  Två pojkar promemerar bort

  Filmer ska hjälpa ensamkommande som mår dåligt »

  Den senaste tiden har vi nåtts av starka signaler på att många ensamkommande barn mår dåligt och vi känner en stark oro för barnens psykiska hälsa. Därför har vi tagit fram två informationsfilmer som vänder sig direkt till barnen och personer i deras närhet.

   Till nyhetsarkivet

   Lättläst om rättigheter