Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

BO pratar med polisen om barn i arrest

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg har under måndagen haft överläggningar med företrädare för Polismyndigheten angående situationen för barn i arrest. Vid mötet framkom att Polismyndigheten vill samarbeta med Barnombudsmannen för att förbättra situationen och säkerställa ett barnrättsperspektiv.

Från insidan

Bakgrunden till mötet är den skarpa kritik som Sverige har fått av både FN:s tortyrkommitté (2014) och FN:s barnrättskommitté (2015) avseende situationen för barn i arrest. Kritiken har handlat om det stora antalet barn som sätts i arrest och isoleringen av barn. Sverige har uppmanats att standardisera polisens rapporteringsmekanismer samt ta fram tydliga riktlinjer för hur barn i arrest ska behandlas.

Polismyndigheten berättade i dialogen med Barnombudsmannen att de nyligen har inlett ett utvecklingsarbete då detta är ett eftersatt område hos polisen. Polismyndigheten är intresserad av att samverka med Barnombudsmannen i arbetet med att ta fram en ny arresthandbok, se över riktlinjerna för utbildning av arrestvakter samt ta fram barnanpassat informationsmaterial för de barn som sätts i arrest.
- Vi ställer oss positiva till en sådan samverkan. Det är oerhört angeläget att kritiken från de internationella övervakningskommittéerna tas på allvar. Barn som är frihetsberövade misstänkta för brott har grundläggande mänskliga rättigheter som måste efterlevas, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen genomförde inför årsrapporten Från Insidan (2013) en undersökning om barn i arrest och häkte. Inför den rapporten begärde vi in information från polismyndigheten om barn i arrest. Med 2011 års siffror var det minst 3052 barn som hade satts i arrest.

När vi åter 2016 frågade om statistik på barn insatta i arrest var det fortfarande svårt för Polismyndigheten att lämna ett kvalitetssäkrat svar. Men enligt uppgifter från Polismyndigheten sattes minst 2700 barn i arrest under perioden 1/7 2015- 30/6 2016.

I rapporten Från Insidan berättar barn:

”Du glömmer aldrig av att du varit i arresten. Det för du inte. Inte om du varit där i typ fyra dagar, som är max.”

”Ingen berättar någonting. Du får inga besked, de vet ingenting, du bara sitter där.”

”Man behandlas inte som människa överhuvudtaget.”

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss