Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barn med funktionsnedsättning utsätts mer på nätet

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tillbringar mer tid framför datorn och råkar oftare ut för hot och kränkningar än andra barn. Det visar en undersökning i projektet Nätkoll.

Ett barn sitter under ett träd och håller för öronen. Ser ut att gömma sig från jobbiga tankar eller människor som vill barnet illa.

Rapporten ”Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet.” presenterar en enkätundersökning som gjorts av Attention Hisingen-Kungälv inom Arvsfondsprojektet Nätkoll. Både barn med NPF och deras föräldrar har varit med i undersökningen, som bygger på Statens Medieråds undersökningar Ungar & medier 2015 samt Föräldrar & medier 2015.

Rapporten visar att barn i 13–16 års ålder med NPF spelar mer datorspel, är på nätet längre tid och oftare utsätts för hot, kränkningar och sexuella närmanden än andra barn. Barnen med NPF utsätts enligt undersökningen för kränkningar i dubbelt så stor utsträckning på nätet.

Färre barn med NPF använde sociala medier varje dag. Svaren i enkäten visar också att dessa barn sällan eller aldrig träffar kompisar eller håller på med idrott på fritiden.

Rapporten visar samtidigt att datorer och internet bidrar med mycket positivt. Bland annat kan barnens digitala närvaro hjälpa dem ur social isolering. Barnen har lärt känna nya människor och har kommit i kontakt med andra som har samma intressen.

”Vi måste förstå att barn med NPF liksom andra barn finns på nätet. För positiva upplevelser på nätet krävs förmåga att värdera information, förstå vem som är avsändare och också att kunna uttrycka sig själv. Just sådant kan vara bekymmersamt för barn med NPF”, skriver företrädare för Riksförbundet Attention och projektet Nätkoll i en debattartikel på SVT Opinion.

Barnombudsmannens årsrapport Respekt (2016) handlar om barn och unga med funktionsnedsättning. Där berättar barn och unga som vi har träffat att de blir slagna, utsatta för psykiskt våld, retade och utfrysta. Det de utsätts för gör dem oroliga, ledsna, otrygga, rädda, besvikna och arga.

”Respekt är aldrig kränkningar eller våld. Smärtsamt nog har nästan alla barn vi har mött beskrivit kränkningar, inte sällan mycket grova sådana. För en del barn är kränkningar en ständig del av vardagen”, skriver barnombudsman Fredrik Malmberg i förordet.

Ladda ner eller beställ årsrapporten Respekt här.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

    Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

    Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

      Till nyhetsarkivet