Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barnäktenskap: ”Mörkertalet bedöms stort”

Barnombudsmannens överläggning om barnäktenskap med berörda myndigheter bekräftade att det är ett allvarligt problem i Sverige. Det är dessutom mer utbrett än vad som hittills varit känt.

Barnombudsman Fredrik Malmberg leder dialogmöte om barnäktenskap med representanter för myndigheter. I konferensrum på Barnombudsmannens kontor.

Migrationsverket har tidigare identifierat 132 gifta barn i Sverige. Mörkertalet bedöms dock som mycket stort. Vid tisdagens överläggning hos Barnombudsmannen var den samlade bilden bland myndighetsrepresentanterna att siffran är betydligt högre.

– Vi tror att det handlar om hundratals, sa Mikael Thörn från Länsstyrelsen Östergötland som driver den nationella stödlinjen mot hedersförtryck.

Barnombudsman Fredrik Malmberg lyfter nu behovet av en ordentlig kartläggning:

– Regeringen bör ta initiativ till en nationell kartläggning med syfte att ge fördjupad kunskap om situationen och säkerställa att barn får det stöd de behöver samt en ändrad lagstiftning så att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige.

Läs pressmeddelande: Barnombudsmannen kräver skarpare lagstiftning

Flera av deltagarna vid överläggningen pekade på just kunskapsbristen som ett stort bekymmer. Emilia Danielsson från Sveriges kommuner och landsting (SKL) menade att det behövs ett kunskapslyft bland handläggarna i kommunerna.

– Jag tror att socialtjänsten inte alltid tänker i termer av barnäktenskap i sin bedömning, sa hon.

Migrationsverket har identifierat ett antal åtgärder som snart ska genomföras, för att tidigare kunna agera mot barnäktenskap. Bland annat ser man över stödet till handläggare, rutiner för polis- och orosanmälan, informationen till kommunerna som tar emot barnen och informationen till barnen själva.

– Vi behöver göra många förbättringar. Största problemet i dag är kompetensbrist – med massor av ny personal – och otydliga rutiner, sa Magnus Bengtsson från Migrationsverket.

Även Skatteverket presenterade flera åtgärder mot barnäktenskap. 

– Jag välkomnar Skatteverkets besked att de nu kraftigt skärper bedömningen av vilka äktenskap de godkänner och att de gör orosanmälan när de får kännedom om barnäktenskap, liksom Migrationsverkets besked om en handlingsplan, säger Fredrik Malmberg.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Pojke som tittar bort

Stoppa allt våld mot barn och unga »

Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. Därför samlar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Jönköpings län tjänstemän och politiker från länets 13 kommuner i två dagar för utbildning, samverkan och en gemensam avsiktsförklaring för att förebygga våld mot barn och unga.

    Justiteombudsmannens logotyp och Barnombudsmannens logotyp

    JO har fel om barnkonventionen »

    JO ifrågasätter i sitt remissyttrande om barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter.

      Till nyhetsarkivet