Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Möt barnen med förväntningar

Barn med funktionsnedsättning får inte komma till tals och de möts av för låga förväntningar. Det var panelen överens om på seminariet Respekt på Barnrättstorget 2016.

Fredrik Malmberg pratar i panelsamtal på Barnrättstorget 2016. Bredvid Malin Ekman Aldén, MFD, med mikrofon i handen.

Fredrik Malmberg och Malin Ekman Aldén.

Barnminister Åsa Regnér klippte bandet och invigde Barnrättstorget 2016 i Almedalen, Visby. Första seminariet för dagen var Respekt, med avstamp i Barnombudsmannens årsrapport om barn med funktionsnedsättning och samhällets stöd.

Ellionor Triay Strömvall, jurist på Barnombudsmannen, presenterade ett axplock ur årsrapporten.

– Barnkonventionens artikel 23 om barn med funktionsnedsättning är vår utgångspunkt för rapporten. Men det är viktigt att säga att alla artiklar i barnkonventionen gäller för de här barnen. För de är först och främst barn, sa hon.

Barnens röster i rapporten visar på många styrkor och drömmar som vuxna kan ha svårt att se. Flera barn berättar att de möts med förväntningar att de inte klarar av saker.

Fatima säger så här i rapporten: ”Jag tror att ibland så känns det som att dom tror att bara för att man har ett fysiskt hinder, så har man ett psykiskt hinder, och därför måste dom dubbelkolla allting.”

Barnombudsman Fredrik Malmberg berättade att ett viktigt syfte med årsrapporten Respekt var att synliggöra alla de styrkor som finns hos barn med funktionsnedsättning. De får inte ofta höras och synas.

Han fick medhåll av Malin Ekman Aldén, tf generaldirektör för Myndigheten för delaktighet (MFD), som deltog i seminariets panelsamtal.

– Att fråga och att lyssna på barnet är centralt. Och det måste få innebära att barnet inte alltid tycker som de vuxna anser är bäst. Den dynamiken måste få finnas. Barn måste successivt få ta makten över sina liv i takt med att de blir äldre, sa hon.

Förväntningar i skolan

Ett av Barnombudsmannens krav på förändring, som framförs i rapporten, är att följa upp kunskapsresultat i skolan och att möta barn med förväntningar.

Här anser Malin Ekman Aldén att det finns mycket kvar att göra:

– Det finns i dag inga ambitioner att upprätta statistik över barn med särskilt stöd och deras uppfyllnad av kunskapsmålen i skolan. I grunden är det ett tokigt synsätt, menade hon.

Mikaela Starke, docent Göteborgs universitet, berättade vidare att barn med funktionsnedsättning inte studerar vidare efter gymnasiet i lika stor omfattning som andra.

– Så skulle det inte behöva se ut. Vi måste fundera på hur klassrummen ser ut, vilket stöd föräldrarna får, bland mycket annat. Vi måste tänka till hur vi får en pedagogik där alla barn får utrymme efter sina behov.

En fråga från publiken, från en kvinna med hörselnedsättning, pekade på att det även här kan handla om låga förväntningar på barnen:

– Min upplevelse är att elever får stöd att klara E eller D på sin höjd, men inte högsta betyget A – fast de har möjligheten till det.

Fredrik Malmberg berättade att barn i samtal med Barnombudsmannen sagt att de får en klapp på axeln för att de kommer till skolan. Kraven ställs ibland inte högre än så.

– Vad visar det för förväntan på barn med funktionsnedsättning? Många barn uttrycker en sorg över det här, sa Fredrik Malmberg.

Malin Ekman Aldén, som själv har en synnedsättning, drog paralleller till sitt eget liv som tonårsmamma. Barnen har stora drömmar om framtiden. Ingenting är omöjligt.

– Barnen med funktionsnedsättning har inte den paletten av möjligheter. De har hela livet fått höra vilka begränsningar som finns. Hela diskussionen bygger på att vi fokuserar på begränsningar när det handlar om barn med funktionsnedsättning.

Läs mer om rapporten Respekt, med Barnombudsmannens krav på förändring,

Barnrättstorget håller på till och med fredag, håll utkik i programmet här.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

  Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

  Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

   Till nyhetsarkivet
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här