Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Välkommen till Barnrättstorget 2016

Barnombudsmannen är som vanligt på plats i Almedalen första veckan i juli. Tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset presenterar vi ett späckat program på Barnrättstorget. Välkommen!

Ordet Barnrättstorget i olika färger

När: Måndag den 4 juli klockan 09:00 till fredag den 8 juli klockan 13.  
Var: Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby. Hitta till Barnrättstorget

Vi inviger Barnrättstorget med ett panelsamtal om barnkonventionen som lag klockan 08:30-08:50, där barnminister Åsa Regnér medverkar tillsammans med Ulrika Carlsson, ordförande riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Läs mer om anmälan till invigningen

Barnrättstorget bjuder på spännande seminarier från morgon till kväll. Vi får lyssna på – och diskutera med – bland andra Barn- och Elevombudet, Folkhälsomyndigheten, Maskrosbarn och World Childhood Foundation.

Barnombudsmannen arrangerar också fyra egna seminarier:

 • Respekt – barns röster om funktionsnedsättning.
  Den 4 juli, 09:2010:20. Läs mer om seminariet
 • Barn som rättighetsbärare när barnkonventionen blir svensk lag.
  Den 5 juli, 10:4011:40. Läs mer om seminariet
 • Att nå ut med information till barn och unga.
  Den 6 juli, 13:2014:20. Läs mer om seminariet
 • Barn på flykt – från ankomst till anvisning – vad händer med barn i asylprocessen?
  Den 7 juli, 09:2010:20. Läs mer om seminariet

I samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) håller vi seminariet Låt barn och unga komma till tals. Där presenteras metoder som ökar kunskapen om barn och unga och inkluderar barn och unga i kommuner, landsting och regioner. Barnombudsman Fredrik Malmberg och MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg är några av de medverkande.

Nytt för i år är att vi har seminarier på två ställen. Dels de större seminarierna inomhus i Gotlands konstmuseums lokaler, dels kortare seminarier på 20 minuter i Barnrättstorgets tält på konstmuseets gård. I tältet kommer UR att hålla Rätt att tala, vett att lyssna – Retorikmatchen i Almedalen. I Retorikmatchen tävlar barn mot representanter från våra riksdagspartier om vilka som håller de bästa hyllningstalen. Vilka är begripligast: barn eller politiker?

Ett annat exempel på ”tältseminarium” är panelsamtalet Barn med funktionsnedsättning som modereras av barnombudsman Fredrik Malmberg.

– I år har Barnrättstorget totalt 48 programpunkter som man kan ta del av, men många kommer också förbi för att passa på att träffas och diskutera viktiga och aktuella frågor med andra barnrättsaktörer, säger Åsa Lindelöw, Barnombudsmannens projektledare för Barnrättstorget.

Leken har en framträdande roll på Barnrättstorget tack vare Lekfrämjandet. Barn är välkomna (med förälder eller annan vuxen) att leka i barnhörnan!

Mer information om Barnrättstorget finns i programmet för Almedalen. För senaste nytt, besök Barnrättstorget på Facebook och håll utkik efter löpande uppdateringar i sociala medier. Hashtaggen är #barntorg.

Om Barnrättstorget
Barnrättstorget är en mötesplats och en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen. Tillsammans belyser myndigheter och organisationer barnrättsfrågor ur olika perspektiv. 
Genom att årligen samlas på samma plats får du som besökare lättare att hitta barnrättsfrågorna i Almedalen. Under en veckas tid kommer du kunna ta del av seminarier, samtal och debattämnen, alla med barnrättsfokus.
Bakom Barnrättstorget står Barnombudsmannen tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Frågor och svar om Barnombudsmannens engagemang på Barnrättstorget

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen Anita Wickström

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

  Barnminister Åsa Regnér

  Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

  Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

   Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

   "Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

   Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

    Till nyhetsarkivet