Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Frågor och svar

Ordet Barnrättstorget i olika färger

Vad är Barnrättstorget?

Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset är initiativtagare. Barnrättstorget håller till på och utanför Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby.

Vad händer på Barnrättstorget?

Totalt hålls på och vid Barnrättstorget 48 programpunkter under veckan varav Barnombudsmannen arrangerar fyra egna och samarrangerar sju seminarier. 24 olika myndigheter och organisationer medverkar på Barnrättstorget med egna program.

Vilka myndigheter och organisationer medverkar på Barnrättstorget?

Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum
Folkhälsomyndigheten
World childhood foundation
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Maskrosbarn
Lekfrämjandet
Barnombudsmannen
Statens institutionsstyrelse
Barnombudsmannen i Uppsala
Barn- och elevombudet
UR
Brottsoffermyndigheten
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Inspektionen för vård och omsorg
FTS Säkra varje unge
Friends
Skolinspektionen
Statens medieråd
SUF-kunskapscentrum
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Vad gör Barnombudsmannen i Almedalen?

Barnombudsmannen arrangerar fyra egna seminarier på olika teman och samarrangerar ytterligare sju seminarier med andra aktörer. Barnombudsmannens medarbetare medverkar även som talare på seminarier som arrangeras av andra myndigheter och organisationer. Och så håller Barnombudsmannen tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset i hela Barnrättstorget.

Varför väljer Barnombudsmannen att vara i Almedalen?

För att lyfta fram barnrättsperspektivet i olika frågor; sprida information om vårt arbete, nå ut med våra budskap och bilda opinion.

Hur många medarbetare åker till Almedalen?

Sammanlagt kommer 15 medarbetare från Barnombudsmannen att delta i Almedalen, men i omgångar. Vi har alltid minst en kommunikatör och en utredare/jurist på plats.

Köper Barnombudsmannen konsulttjänster i Almedalen?

Nej. En medarbetare samordnar våra arrangemang på Barnrättstorget. Information och formgivning sköter vi med interna resurser. Vi tar fram ett gemensamt seminarieprogram med övriga deltagare och delar kostnaden. I övrigt producerar vi inget nytt material utan vi använder befintliga trycksaker.

Hur tänker Barnombudsmannen på miljöaspekten?

Barnombudsmannens medarbetare åker båt till Gotland. Väl på plats cyklar vi mellan boende och seminarier.

Vad kostar Barnombudsmannens deltagande i Almedalen?

Sammanlagt kostar det cirka 115.000 kronor som fördelar sig så här:

Resor: 20.000 kr
Boende: 40.000 kr (vi hyr två radhus utanför Visby)
Cykelhyra: 10 000 kr
Lokal, seminarier: 30 000 kr
Traktamenten: 15.000 kr

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen Anita Wickström

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

  Barnminister Åsa Regnér

  Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

  Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

   Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

   "Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

   Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

    Till nyhetsarkivet