Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Frågor och svar

Ordet Barnrättstorget i olika färger

Vad är Barnrättstorget?

Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor. Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset är initiativtagare. Barnrättstorget håller till på och utanför Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21 i Visby.

Vad händer på Barnrättstorget?

Totalt hålls på och vid Barnrättstorget 48 programpunkter under veckan varav Barnombudsmannen arrangerar fyra egna och samarrangerar sju seminarier. 24 olika myndigheter och organisationer medverkar på Barnrättstorget med egna program.

Vilka myndigheter och organisationer medverkar på Barnrättstorget?

Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum
Folkhälsomyndigheten
World childhood foundation
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Maskrosbarn
Lekfrämjandet
Barnombudsmannen
Statens institutionsstyrelse
Barnombudsmannen i Uppsala
Barn- och elevombudet
UR
Brottsoffermyndigheten
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Inspektionen för vård och omsorg
FTS Säkra varje unge
Friends
Skolinspektionen
Statens medieråd
SUF-kunskapscentrum
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Vad gör Barnombudsmannen i Almedalen?

Barnombudsmannen arrangerar fyra egna seminarier på olika teman och samarrangerar ytterligare sju seminarier med andra aktörer. Barnombudsmannens medarbetare medverkar även som talare på seminarier som arrangeras av andra myndigheter och organisationer. Och så håller Barnombudsmannen tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset i hela Barnrättstorget.

Varför väljer Barnombudsmannen att vara i Almedalen?

För att lyfta fram barnrättsperspektivet i olika frågor; sprida information om vårt arbete, nå ut med våra budskap och bilda opinion.

Hur många medarbetare åker till Almedalen?

Sammanlagt kommer 15 medarbetare från Barnombudsmannen att delta i Almedalen, men i omgångar. Vi har alltid minst en kommunikatör och en utredare/jurist på plats.

Köper Barnombudsmannen konsulttjänster i Almedalen?

Nej. En medarbetare samordnar våra arrangemang på Barnrättstorget. Information och formgivning sköter vi med interna resurser. Vi tar fram ett gemensamt seminarieprogram med övriga deltagare och delar kostnaden. I övrigt producerar vi inget nytt material utan vi använder befintliga trycksaker.

Hur tänker Barnombudsmannen på miljöaspekten?

Barnombudsmannens medarbetare åker båt till Gotland. Väl på plats cyklar vi mellan boende och seminarier.

Vad kostar Barnombudsmannens deltagande i Almedalen?

Sammanlagt kostar det cirka 115.000 kronor som fördelar sig så här:

Resor: 20.000 kr
Boende: 40.000 kr (vi hyr två radhus utanför Visby)
Cykelhyra: 10 000 kr
Lokal, seminarier: 30 000 kr
Traktamenten: 15.000 kr

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss