Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

”Lyssna mer på barnen”

Inflytande och respekt. Det var återkommande och viktiga ord när Barnombudsmannen höll dialogforum om årsrapporten 2016 på temat barn med funktionsnedsättning.

Johan Seige till vänster och Lars-Göran Wadén till höger, båda från gruppen Funk i 4D, inledde Barnombudsmannens dialogforum om barn med funktionsnedsättning.

Johan Seige och Lars-Göran Wadén från Funk i 4D.

Ett femtiotal beslutsfattare och andra viktiga aktörer hade samlats i TCO:s lokaler i Stockholm för att diskutera situationen för barn och unga med funktionsnedsättning. Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterade årets rapport ”Respekt”:

– Det är ingen slump att den heter så. Barnen vi mött beskriver att de inte vill ses som offer. Barnen har otroligt mycket styrkor och idéer och det finns en otrolig kraft i deras berättelser!

Fredrik Malmberg lyfte flera vittnesmål ur rapporten. Barn och unga berättar där om bristande inflytande i viktiga beslut som påverkar deras liv, såsom valet av skola.

Lars-Göran Wadén lider av benskörhet och är rullstolsburen. På dialogforumet bjöd han på en humoristisk inblick i vardagens utmaningar när man har en funktionsnedsättning.

– Jag känner igen mig mycket i barnens berättelser. Särskilt det här att man betraktas som sin diagnos – och inte som den person man är, berättade Lars-Göran.

Han uppmanade samtidigt åhörarna att inte bestämma saker över huvudet på barn med funktionsnedsättning:

– Lyssna mer på barnen än vad ni gör i dag!

Hans kollega Johan Seige har en ögonsjukdom och är blind sedan 30 års ålder. Han berättade, även han med en stor portion humor, hur han blir bemött av omgivningen. Ett väldigt talande exempel är att Johan på de flesta flygplatser i världen erbjuds skjuts i rullstol – trots att han är blind.

Panelen som avslutade dialogforum betonade vikten av kunskap om funktionsnedsättningar och barns rättigheter. Både bland pedagoger och bland barn, barns kompisar och föräldrar. Bristande kunskap är en stor anledning till att barn med funktionsnedsättning inte blir delaktiga i den utsträckning de har rätt till.

Ett av råden från panelen var att landets rektorer borde satsa på kompetenshöjning av sin personal. Barnombudsmannen är inne på samma linje i rapporten. Bland flera konkreta förslag lägger vi fram:

 • Utred hur barns rätt till information och delaktighet kan stärkas i lagstiftningen
 • Skärp kompetenskraven för professionella som arbetar med barn

Fler förslag hittar du i "Respekt". Beställ eller ladda ner rapporten här.

Barnombudsmannen vill framföra ett stort tack till alla som deltog på dialogforumet!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

  Utbildningar i höst »

  Den Vägledning som regeringen tagit fram är tänkt att fungera som ett generellt stöd för olika aktörer vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen men också som en utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete hos er. Vägledningen fokuserar inte på något specifikt rättsområde eller någon specifik verksamhet utan utgör en metod och en modell.

   Internationell undersökning om Covid-19 »

   En undersökning gjord av ENOC, Europeiska nätverket för barnombudsmän, och Unicef: ”Ombudspersons and commisioners for childrens challenges and responses to Covid-19"; 23 ...

    Till nyhetsarkivet