Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

”Lyssna mer på barnen”

Inflytande och respekt. Det var återkommande och viktiga ord när Barnombudsmannen höll dialogforum om årsrapporten 2016 på temat barn med funktionsnedsättning.

Johan Seige till vänster och Lars-Göran Wadén till höger, båda från gruppen Funk i 4D, inledde Barnombudsmannens dialogforum om barn med funktionsnedsättning.

Johan Seige och Lars-Göran Wadén från Funk i 4D.

Ett femtiotal beslutsfattare och andra viktiga aktörer hade samlats i TCO:s lokaler i Stockholm för att diskutera situationen för barn och unga med funktionsnedsättning. Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterade årets rapport ”Respekt”:

– Det är ingen slump att den heter så. Barnen vi mött beskriver att de inte vill ses som offer. Barnen har otroligt mycket styrkor och idéer och det finns en otrolig kraft i deras berättelser!

Fredrik Malmberg lyfte flera vittnesmål ur rapporten. Barn och unga berättar där om bristande inflytande i viktiga beslut som påverkar deras liv, såsom valet av skola.

Lars-Göran Wadén lider av benskörhet och är rullstolsburen. På dialogforumet bjöd han på en humoristisk inblick i vardagens utmaningar när man har en funktionsnedsättning.

– Jag känner igen mig mycket i barnens berättelser. Särskilt det här att man betraktas som sin diagnos – och inte som den person man är, berättade Lars-Göran.

Han uppmanade samtidigt åhörarna att inte bestämma saker över huvudet på barn med funktionsnedsättning:

– Lyssna mer på barnen än vad ni gör i dag!

Hans kollega Johan Seige har en ögonsjukdom och är blind sedan 30 års ålder. Han berättade, även han med en stor portion humor, hur han blir bemött av omgivningen. Ett väldigt talande exempel är att Johan på de flesta flygplatser i världen erbjuds skjuts i rullstol – trots att han är blind.

Panelen som avslutade dialogforum betonade vikten av kunskap om funktionsnedsättningar och barns rättigheter. Både bland pedagoger och bland barn, barns kompisar och föräldrar. Bristande kunskap är en stor anledning till att barn med funktionsnedsättning inte blir delaktiga i den utsträckning de har rätt till.

Ett av råden från panelen var att landets rektorer borde satsa på kompetenshöjning av sin personal. Barnombudsmannen är inne på samma linje i rapporten. Bland flera konkreta förslag lägger vi fram:

 • Utred hur barns rätt till information och delaktighet kan stärkas i lagstiftningen
 • Skärp kompetenskraven för professionella som arbetar med barn

Fler förslag hittar du i "Respekt". Beställ eller ladda ner rapporten här.

Barnombudsmannen vill framföra ett stort tack till alla som deltog på dialogforumet!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen Anita Wickström

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

  Barnminister Åsa Regnér

  Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

  Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

   Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

   "Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

   Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

    Till nyhetsarkivet