Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Frukostseminarium om barn som lever i hemlöshet

Barnombudsmannen bjuder in till frukostseminarium om rapporten ”Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet”.

ungdomariskolan

Datum: 24 januari
Tid: 8-9, frukost serveras från kl.7.30
Plats: Vasa 7A Centralen, Vasagatan 7 i Stockholm

Barnombudsmannen har följt upp situationen för barn och unga som lever i hemlöshet, en del efter att först ha blivit vräkta från sin bostad. Rapporten bygger på statistik om barns och ungas erfarenheter av ekonomisk utsatthet som finns på Max18.

Antalet barn som lever i akut hemlöshet tycks öka kraftigt. Det saknas nationell statistik och uppföljning, men den lokala statistik som är tillgänglig inger stor oro. I exempelvis Malmö har antalet hemlösa barn blivit mer än 30 gånger fler sedan 2005. I Stockholm har antalet av barns övernattningar på hotellhem ökat trefaldigt.

Den 24 januari bjuder Barnombudsmannen in till ett frukostseminarium för att diskutera vad ökningen kan bero på. Vi kommer även att diskutera insatser på lokal och nationell nivå för att förebygga vräkningar och motverka hemlöshet.

Medverkande i panelen: Sten-Åke Stenberg (professor i sociologi vid Stockholms Universitet), Helen Ekstam (Boverket) och Tina Häggmark (Kronofogden).

Missa inte detta tillfälle tisdagen den 24 januari 8:00–9:00 i Stockholm, (frukost serveras från 7.30) på 7A Centralen, lokal Vasa, Vasagatan 7 i Stockholm. Anmäl dig via mejl till emma.forssell@barnombudsmannen.se senast fredagen den 20 januari. Begränsat antal platser!

Läs hela rapporten här.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Miljöbild

Barnspecifika utmaningar i samhällets hantering av människor på flykt »

Regeringen tog tordagen 9/3 emot utredningen "Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige 2015". Barnombudsmannen har av den särskilda utredaren ombetts ta fram ett underlag om hur barnrättsperspektivet beaktades i flyktingmottagandet hösten 2015. Barnombudsmannens underlag är en integrerad del av utredningen.

    Två pojkar promemerar bort

    Filmer ska hjälpa ensamkommande som mår dåligt »

    Den senaste tiden har vi nåtts av starka signaler på att många ensamkommande barn mår dåligt och vi känner en stark oro för barnens psykiska hälsa. Därför har vi tagit fram två informationsfilmer som vänder sig direkt till barnen och personer i deras närhet.

      Till nyhetsarkivet