Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Frukostseminarium om barn som lever i hemlöshet

Barnombudsmannen bjuder in till frukostseminarium om rapporten ”Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet”.

ungdomariskolan

Datum: 24 januari
Tid: 8-9, frukost serveras från kl.7.30
Plats: Vasa 7A Centralen, Vasagatan 7 i Stockholm

Barnombudsmannen har följt upp situationen för barn och unga som lever i hemlöshet, en del efter att först ha blivit vräkta från sin bostad. Rapporten bygger på statistik om barns och ungas erfarenheter av ekonomisk utsatthet som finns på Max18.

Antalet barn som lever i akut hemlöshet tycks öka kraftigt. Det saknas nationell statistik och uppföljning, men den lokala statistik som är tillgänglig inger stor oro. I exempelvis Malmö har antalet hemlösa barn blivit mer än 30 gånger fler sedan 2005. I Stockholm har antalet av barns övernattningar på hotellhem ökat trefaldigt.

Den 24 januari bjuder Barnombudsmannen in till ett frukostseminarium för att diskutera vad ökningen kan bero på. Vi kommer även att diskutera insatser på lokal och nationell nivå för att förebygga vräkningar och motverka hemlöshet.

Medverkande i panelen: Sten-Åke Stenberg (professor i sociologi vid Stockholms Universitet), Helen Ekstam (Boverket) och Tina Häggmark (Kronofogden).

Missa inte detta tillfälle tisdagen den 24 januari 8:00–9:00 i Stockholm, (frukost serveras från 7.30) på 7A Centralen, lokal Vasa, Vasagatan 7 i Stockholm. Anmäl dig via mejl till emma.forssell@barnombudsmannen.se senast fredagen den 20 januari. Begränsat antal platser!

Läs hela rapporten här.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Barnombudsmannen Anita Wickström

Ny rapport: ensamkommande barn som försvinner »

Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Vi vet fortfarande inte var mer än 1 400 av dem är eller vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de placerats på. Rapporten har överlämnats till regeringen i dag.

  Barnminister Åsa Regnér

  Nu får Barnombudsmannen skyldighet att anmäla om barn far illa »

  Tidigare har Barnombudsmannens anmälningsskyldighet till socialtjänsten i fall då barn far illa skiljt sig från andra myndigheters ansvar. Nu har regeringen fattat det sista beslutet för att samma skyldighet ska gälla för Barnombudsmannen som för andra myndigheter som i sin verksamhet har kontakt med barn. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018.

   Anita Wickström, vikarierande barnombudsman.

   "Ensamkommande barn måste få tillgång till BUP" »

   Ensamkommande barn som mår psykiskt dåligt måste få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrin i större utsträckning. Det är ett av förslagen som Barnombudsmannen presenterar efter överläggningar med kommuner, landsting och regioner.

    Till nyhetsarkivet