Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Mobbning het fråga för Järfällas barn

Läxor, skadegörelse, mobbning och arga tanter. Frågorna var många när barnombudsman Fredrik Malmberg mötte skolbarn och politiker i Järfälla.

Fredrik Malmberg fick ett varmt välkomnande av barn från Järfällas skolor.

Fredrik Malmberg fick ett varmt välkomnande av barn från Järfällas skolor.

− Bredvid skolgården bor en arg tant som filmar och svär när vi leker. Nästan alla barn är rädda för henne, berättade ett barn vid Järfälla kommuns barnhearing.

− Så får det inte vara, svarade barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Vuxna skulle aldrig acceptera att bli skrämda på det viset. Det ska inte barn heller behöva göra. Rektorn bör se till att det blir en lösning.

Barnhearingen är ett årligen återkommande evenemang i Järfälla kommun, där ett antal barn från olika skolor ställer frågor till kommunens politiker och tjänstemän. Frågorna – i år 38 stycken – hade eleverna i förväg skickat in och fått svar på. Under den drygt tre timmar långa hearingen kunde man sedan gå vidare med följdfrågor. Barnombudsman Fredrik Malmberg fungerade som både mötesledare och samtidigt som just barnens ombudsman.

Många frågor var väldigt lokala och handlade om allt från trasiga fönsterrutor till att äldre ungdomar sitter och röker och dricker öl om kvällarna så att det sedan ligger en massa äckliga fimpar på skolgården.

När frågorna kom in på mobbning hettade det till. Flera av de barn som samlats vittnade självmant om hur de själva hade blivit mobbade och mått dåligt av det.

− Jätteviktigt, sa Fredrik Malmberg. Jag har mött barn som har hamnat på sjukhus efter att ha blivit mobbade. Kanske kamraterna inte förstod hur allvarligt det var, men här gäller verkligen nolltolerans. Det är aldrig någonsin okej med mobbning!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Välkommen till konferensen: Barns rätt att komma till tals »

Barnombudsmannen och länsstyrelserna bjuder torsdagen den 18 november in till konferens i samband med Barnkonventionens dag den 20 november 2021. Konferensen syftar till att ge ökad teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan tillämpa barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att komma till tals.

    Covid-19-pandemins konsekvenser för barn »

    Barnombudsmannen har haft i uppdrag att med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter redogöra för och analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn o...

      Till nyhetsarkivet