Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ny rapport om vräkning och hemlöshet

Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport. I ”Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet” har vi följt upp situationen för barn som lever i hemlöshet, en del efter att först ha blivit vräkta från sin bostad.

Omslag för rapporten Inget rum för trygghet

Man kan ju tycka att man borde få mer hjälp utifrån, än att de bara kastar ut en ur hemmet och att man sedan typ får klara sig själva. – Saga 

Vilket punghuvud kom på att ha ett hotell med pundare, barn och psyksjuka? [..] Hur tänkte man där, var idén sådan från början eller har det bara råkat bli så? – Liv 

Det spelar ingen roll att jag vet att jag har rättigheter, om jag inte vet hur jag får ta del utav dem. Det har jag kommit på, på senare år. – En pojke 

Rapporten Inget rum för trygghet – barns röster om vräkning och hemlöshet tar sin utgångspunkt i hur 28 barn och unga med egen erfarenhet av vräkning, hemlöshet och tillfälliga boenden själva ser på sin situation och deras råd till förbättring och förändring. Rapporten innehåller även analyser av de indikatorer om ekonomisk utsatthet som finns i Barnombudsmannens statistiktjänst Max18.

De barn och unga vi har mött beskriver hur vräkningar och hemlöshet har lett till otrygghet, isolering, förstörd skolgång, drogmissbruk och självmordstankar. Konsekvenserna i barns liv är mycket långtgående. De är kritiska mot att de inte fått information, att de inte har fått stöd för egen del och att ingen frågat hur det blev för dem.

Antalet barn som lever i akut hemlöshet tycks öka kraftigt. Det saknas nationell statistik och uppföljning, men den lokala statistik som är tillgänglig inger stor oro. I exempelvis Malmö har antalet hemlösa barn blivit mer än 30 gånger fler sedan 2005. I Stockholm har antalet av barns övernattningar på hotellhem ökat trefaldigt.
– Ett samhälle som tar barns rättigheter på allvar kan inte acceptera att barn tvingas växa upp i hemlöshet. Ska utvecklingen vändas krävs skarpa och skyndsamma åtgärder för att förebygga vräkningar och motverka hemlöshet, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

I rapporten föreslår Barnombudsmannen bland annat:

 • Nationell statistik för att följa utvecklingen som rör akut hemlöshet bland barn.
 • Utredning om åtgärder mot hemlöshet och vräkning, bland annat om förlängd återvinningsfrist för att ge socialtjänsten längre tid att förebygga vräkning.
 • Införande av vräkningsförebyggande bestämmelse i Socialtjänstlagen. Reglering av vad som ska ingå i det förebyggande arbetet.
 • Reglering av barns rätt till information, stöd och uppföljning om en vräkning inte kan undvikas. Krav på att socialtjänsten alltid informeras.
 • Införande av tidsgräns för hur länge barn kan placeras i tillfälliga boendelösningar.

Klicka här för att ladda ner rapporten "Inget rum för trygghet".

Anmäl dig till Barnombudsmannens frukostseminarium den 24 januari om rapporten.

Niki är en av de ungdomar som Barnombudsmannen lyssnat till i detta arbete. Niki berättar om sin upplevelse av vräkningsdagen. Citaten är autentiska men det är ett annat barns röst. Bild: Cristina Jäderberg. Ljud: Emma Ikekwe.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss