Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Webben inte nog för att kommunicera med unga

Hur ska vi bära oss åt för att barn och unga får den information de ska ha och så att de får möjlighet att påverka? Det var temat för ett seminarium på Barnrättstorget i Almedalen på onsdagen.

Geniknölarna gnuggades när grupper på seminariet skulle komma med förslag på kommunikationskanaler och vad regeringen ska tänka på.

Geniknölarna gnuggades när grupper på seminariet skulle komma med förslag på kommunikationskanaler och vad regeringen ska tänka på.

Redan från första början stod det klart att det inte handlade om något seminarium med föreläsare där fram och publik i räta rader, utan deltagarna fick verkligen delta i att mejsla fram förslag.

Det blev en stunds hela havet stormar när Barnombudsmannens projektledare Anna Ekström inledde seminariet med att möblera om lokalen. Deltagarna grupperades i ett antal ringar i lokalen. Seminariet blev sedan i form av en skaparverkstad.

Anna Ekström berättade sedan att man på Barnombudsmannen har sett att det finns en massa viktig myndighetsinformation till barn och ungdomar. Myndigheterna har kommit så långt att man har förstått att det ska ligga på nätet, men hur ska man göra där för att barn och unga ska hitta och vilja gå in på det de behöver?

Anna visade exempel på ett stort antal webbsidor med information till ungdomar och hon frågade hur många i lokalen som hade varit inne på dem. Knappt någon bland ungdomarna på seminariet hade hittat informationen. På Barnombudsmannen har man jobbat aktivt med att få unga delaktiga i att formge och namnge informationen. Satsningen Koll på soc är ett exempel där unga även har valt namnet på själva sajten.

Helena Stålhammar från Socialstyrelsen berättade om filmer myndigheten har tagit fram för ensamkommande flyktingbarn, som finns tillgängliga i ett antal språk på webben, närmare bestämt på Youtube.

Hanna Netzell från Brottsoffermyndigheten berättade om deras satsning Jag vill veta, som riktar sig till unga brottsoffer.

Sandra Seropian från organisationen Maskrosbarn pressade myndigheterna på hur de har jobbat med att göra barn delaktiga. Socialstyrelsen erkände att de har tagit hela konceptet från Norge. Varför ligger filmerna på Youtube?

– Vi kände oss jättemoderna som lade filmerna där. Var skulle vi annars lägga dem..? undrade Helena Stålhammar.

En yngre seminariedeltagare berättade att Youtube har sina begränsningar. I och med att det läggs upp tusentals nya videor varje dag halkar filmerna fort ned i indexeringen. Dessutom kan det ge lite halvdant kvalitetsintryck att hamna bredvid hemmagjorda filmsnuttar.

Deltagargrupperna fick sedan hjärnstorma och skriva idéer till kommunikationskanaler på gula lappar. Ett 30-tal lappar med olika förslag kom upp. Många handlade om olika webblösningar, exempelvis popup-fönster i spelappar, närvaro i sociala medier och sökfras på google. Men rätt många förslag handlade inte alls om att kommunicera via webben utan om helt andra vägar för kommunikation. Förslag som kom upp var via idéburna föreningar och idrottsklubbar, anslagstavlor, någon som kommer till skolan och berättar om var man kan få hjälp samt små lappar som skolsköterskan delar ut och som är så små att man kan stoppa dem i fickan utan att de syns.

Inte alltid som nätet är rätt väg.

Anna Ekström fyllde i att man från Barnombudsmannen pratar med barn om hur de vill ha information och då kommer faktiskt inte internet och smarta telefoner på första plats, utan de flesta vill helst ha information i skolan och veta vart man kan ringa.  Anna berättade att när man pratat med barn om hur de vil ha info kom faktiskt inte webben på första plats, utan man vill hellre ha information i skolan och veta vart man kan ringa. Till hösten kommer Barnombudsmannen med ett skolmaterial med bland annat affischer som ska sitta på insidan av skolans toadörrar där man kan läsa i lugn och ro.

Grupperna fick sedan skriva sina bästa tips till regeringen nästa gång de ska ge ett gäng vuxna på en myndighet ett uppdrag. Förslag som kom upp var att använda enkäter via skolor, använda barnreferensgrupper redan när uppdraget skrivs, att lägga lika mycket resurser på spridning som på att ta fram materialet. Man föreslog också att barnperspektiv ska finnas på alla områden, inte bara i barnfrågor!

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Rapport till Sveriges tredje granskning inom UPR-processen »

I januari 2015 granskade FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) hur Sverige arbetar med genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Sverige fick tydliga rekommendationer om förändringar från kommittén.

  Till nyhetsarkivet
  Barn i en skolkorridor

  Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

  Läs mer om oss

  Lättläst om rättigheter

  Vuxen med barn i famnen. Illustration från skriften lättläst version av barnkonventionen.

  Vår lättlästa text om barnkonventionen är skriven med korta meningar och utan svåra ord. Men allt det viktiga finns med.

  Ladda ner skriften här