Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter 2017

Omslagsbild för Barnombudsmannens podcast som visar ett gäng ungdomar

Barnombudsmannen lanserar podcast »

Idag lanserar Barnombudsmannen en ny podcast. Podden kommer att handla om barn och barns rättigheter och i det första avsnittet förs ett samtal om nyanlända barns hälsa.

    Pojkgäng

    Barnombudsmannen leder kunskapslyft för barnets rättigheter »

    Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra ett kunskapslyft om barnkonventionen riktat mot statliga myndigheter, landsting och kommuner för att öka kunskapen om barnets rättigheter. Barnombudsmannen ska erbjuda stöd i deras arbete och säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i den dagliga verksamheten.