Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Anna Karin Hildingson Boqvist ny vikarierande barnombudsman

Den 1 januari 2018 tillträder Anna Karin Hildingson Boqvist som ny vikarierande barnombudsman. – Det känns spännande och väldigt roligt. Jag känner mig också ödmjuk inför den viktiga uppgiften att bli Sveriges barnombudsman under en period, säger hon.

Anna Karin Hildingson Boqvist, Program- och utredningschef på Barnombudsmannen

Anna Karin Hildingson Boqvist

Vad vill du göra när du tillträder som vikarierande barnombudsman?
– Det viktigaste för mig är att arbeta för att stärka barns rättigheter, framförallt deras rätt att påverka sina egna liv. Jag har jobbat med barnrättsfrågor i hela mitt arbetsliv och jag har sett hur barn och unga inte görs delaktiga i tillräcklig omfattning. Särskilt barn som lever i utsatta situationer, barn som växer upp i samhällets vård, barn som utsätts för våld i familjen, barn med funktionsnedsättningar och barn med psykisk ohälsa. Barnen upplever många gånger att de inte tas på allvar och blir lyssnade på av vuxna. Det vill jag vara med och förändra.

Vilket är det viktigaste uppdraget för dig som barnombudsman och för myndigheten?
– Det är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. Det innebär att vi lyssnar på barn och unga och för fram deras erfarenheter och kunskap till beslutsfattare som varje dag fattar beslut som rör barn. Vi måste också i ännu större utsträckning ge kunskap, verktyg och stöd till beslutsfattare för att deras beslut ska tillgodose barns rättigheter och vara i enlighet med barnkonventionen.

Vad jobbar Barnombudsmannen med under 2018?
– Det är mycket som är på gång. Vi arbetar med Barnrätt i praktiken där vi driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter. Vi kommer också att släppa en rapport om barns erfarenheter av våldsbejakande extremism i början av året. I mars kommer en granskning av jämlika uppväxtvillkor och under våren lanserar vi en webbplats med skolmaterial om barnkonventionen.

Och längre fram, vad väntar då?
– För mig är frågan om hur barn som växer upp i samhällets vård en oerhört angelägen fråga. När samhället tar över ansvaret för ett barns uppväxtmiljö är det ett ansvar för att tillgodose barnets mänskliga rättigheter. Idag finns det brister i samhällets skydd för dessa barn och det är ingenting jag som barnombudsman kan acceptera. Därför fokuserar vi på detta område under 2018, och presenterar det 2019.

Du har ju jobbat länge med barns rättigheter på Barnombudsmannen. Vilka förbättringar har du sett under de åren?
– Kunskapen om barns rättigheter har ökat generellt i samhället, särskilt kunskapen om barn i utsatta situationer. Jag tror att vi har en bra bild av vilka utmaningar vi har när det kommer till hur vi lever upp till barns mänskliga rättigheter och nu måste vara arbeta fokuserat för att få tillstånd förändringar på riktigt för alla barn. Men det går åt rätt håll, idag debatteras frågor om barns rättigheter och barnkonventionen som lag på alla samhällsnivåer. Vi möter engagerade vuxna som varje dag arbetar på olika sätt för att stärka barns rättigheter och att identifiera utmaningar som särskilt barn i utsatta situationer möter. Det är hoppfullt för det är först när vi ser utmaningarna som det går att göra något åt dem.

Anna Karin Hildingson Boqvist tillträder den 1 januari 2018. Hon har uppdraget tills en ny myndighetschef har anställts, och efterträder Anita Wickström.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss