Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Barnombudsmannen söker en IT-projektledare för att utveckla IT-miljön

Under 2017 och 2018 genomför Barnombudsmannen en större uppgradering av organisationens systemstöd. Som projektledare blir du ansvarig för att leda denna förändring.

Skrivande flicka vid dator

I Sverige lever 2 miljoner barn och ungdomar under 18 år. Som för andra i vårt samhälle påverkas deras liv av beslut som fattas av makthavare och tjänstemän. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Myndigheten har cirka 30 medarbetare som arbetar i tillgängliga lokaler som är centralt beläget i Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Barnombudsman och myndighetschef är Fredrik Malmberg sedan 2008.

Anställningsbeskrivning 
Barnombudsmannen söker en IT-projektledare med placering vid administrativa enheten. Under 2017 och 2018 genomför Barnombudsmannen en större uppgradering av organisationens systemstöd. Som projektledare blir du ansvarig för att leda denna förändring, som bland annat innebär implementering av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, översyn av IT-och informationssäkerheten samt ändrade ärende- och dokumenthanteringsprocesser.

Kvalifikationer   

 • Du har erfarenhet av IT-projektledning och gärna implementering av verksamhetssystem
 • Du har erfarenhet av att arbeta med digitala dokumenthanteringssystem som använder sig av metadata, versionshantering och arbetsflöden (exempelvis Sharepoint)
 • Du har god pedagogisk förmåga och kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har erfarenhet av ärendehanteringssystem från statlig/offentlig förvaltning och har erfarenhet av upphandlingsprocesser inom it- området.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att arbeta målinriktat,  och kan föreslå och genomföra lämpliga lösningar för arbetsuppgifterna. Du är pedagogisk och kommunikativ.    

Praktiska upplysningar 
Anställningen är en allmän visstidsanställning på heltid med tillträde snarast och till 2017-12-31 med möjlighet till förlängning. Lön: Individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan. Barnombudsmannen värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.

För mer information, kontakta:                          
Kalle Elofsson, administrativ chef, tel 08-692 29 52
Maud Götherström Hållbus, personalhandläggare tel 08-692 29 76

Ansökan Vi vill ha din ansökan med hanvisning till dnr 2.2.1:0209/17 senast den 2017-03-12. Ansökningar hanteras löpande och intervjuer kan bli aktuella före ansökningstidens slut. Ansökan görs från vår webbplats.

Ansökningstiden har gått ut.

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss