Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Se film från seminariet om nyanlända barns hälsa

Idag arrangerade Barnombudsmannen ett välbesökt frukostseminarium om nyanlända barns hälsa. Här finns filmen i sin helhet för dig som inte hade möjlighet att närvara.

Bild från seminarie om nyanlända barns hälsa

Med utgångspunkt i en ny rapport där Barnombudsmannen träffat barn och unga i denna situation, diskuterades hur nyanlända barn mår och varför deras hälsa många gånger förvärras under asylprocessen i Sverige.

I panelen fanns Carl Göran Svedin, professor och forskningschef för Barnafrid vid Linköpings universitet, Pernilla Rempe Sjöstedt expert på traumamedveten omsorg hos Rädda Barnen, Ylva Karlsson, elevhälsan i Järfälla och Victoria Svensson, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

På seminariet berättar Pernilla Rempe Sjöstedt om Rädda Barnens utbildningar i traumamedveten omsorg för viktiga vuxna som arbetar med eller i närheten av barn. Vill du veta mer om dessa utbildningar kan du kontakta infoTMO@rb.se.

Klicka här för att ladda ner rapporten "Nyanlända barns hälsa".

Se filmen från seminariet

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Barn i en skolkorridor

   Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

   Läs mer om oss
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här